KU følger op på Universitetsevalueringen – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2009 > KU følger op på Univer...

10. december 2009

KU følger op på Universitetsevalueringen

Den nyligt offentliggjorte universitetsevaluering kommer med en række anbefalinger, herunder hvordan universiteterne kan sikre medbestemmelse for medarbejdere og studerende. Det får nu rektor Ralf Hemmingsen på Københavns Universitet til at iværksætte et internt serviceeftersyn.

- Når det gælder universitetslovens muligheder for at praktisere forskningsfrihed, har KU tidligt været ude og råbe vagt i gevær. Det falder derfor helt naturligt, at vi nu ser på, hvordan vi kan følge op på evalueringens anbefalinger i forhold til medindflydelse for medarbejdere og studerende, siger rektor Ralf Hemmingsen.

I de overordnede konklusioner fra Evalueringsrapporten nævnes, at selvom dekaner og institutledere er forpligtet til at sikre inddragelse af medarbejdere og studerende, så indeholder hverken loven eller bemærkningerne til denne en generel bestemmelse til sikring af medbestemmelse. Evalueringsrapporten anbefaler derfor, at der indsættes en bestemmelse, der præciserer den individuelle universitetsbestyrelses forpligtelse til at sikre en tilfredsstillende praksis for medbestemmelse.

- Et universitet er i sagens natur mangfoldigt, også når det gælder medindflydelse. KUs serviceeftersyn skal derfor give et bud på, hvordan vi udbreder best practice, når det gælder inddragelse af medarbejder og studerende, ikke mindst på institutniveau, siger rektor Ralf Hemmingsen.