9. marts 2011 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nyheder > Alle presseklip > 2011 > 2011.3 > 9. marts

09. marts 2011

9. marts 2011

Debat: Stærke og svage regeringer

I en kronik af Niels Kærgård, der er professor ved Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, står der, at regeringerne under Anders Fogh Rasmussen (V) og Anker Jørgensen (S) står tilbage som svage regeringer, der begge styrede Danmark ud i massive økonomiske problemer. I modsætning til det viste regeringerne under Poul Nyrup Rasmussen (S) og Poul Schlüter (K) politisk vovemod og gennemførte gennemgribende og nødvendige reformer, skriver Niels Kærgård. Det er derfor værd at bemærke, at reformvilje og økonomisk ansvarlighed intet har med partifarve at gøre, slutter han. 

Berlingske, Side: 29, onsdag 09. marts 2011

 

Udlændingedebatten mister slagkraft

Luften går i nogen grad ud af den sprængfarlige udlændingedebat, fordi flere markante politikere forlader deres poster, og fordi nye domme fra EU rejser tvivl om, hvorvidt skænderierne kan betale sig. Samtidig viser diverse undersøgelser, at de sidste mange års bombardement af stærke ideologiske udmeldinger på udlændingeområdet har mistet deres gennemslagskraft hos vælgerne, forklarer Peter Nedergaard, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. - Også derfor tror jeg, at udlændingepolitikken mister det stærke ideologiske præg, siger han.

Berlingske, Side: 10, onsdag 09. marts 2011

 

IT-branche i oprør over arbejdskonflikt

Flere fagforbund raser over den usædvanlige arbejdskonflikt, som i øjeblikket udspiller sig på landets næststørste IT-virksomhed, CSC. På grund af en snart to år lang forhandling om en ny overenskomst og flere forsøg i Forligsinstitutionen besluttede CSC i februar at lockoute 120 PROSA-medlemmer. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra Københavns Universitet er et lockout da også en logisk konsekvens af aftalesystemet, selv om det er usædvanligt, at en arbejdsgiver starter konflikten. - Langt de fleste udenlandske virksomheder tilpasser sig faktisk de danske overenskomster uden problemer, siger han.

Berlingske, Side: 12, onsdag 09. marts 2011

 

Penkowa-sagen set i lyset af Sanders universitetspolitik

I en kommentar af Claus Emmeche, der er lektor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved Københavns Universitet, står der, at det kræver, at man ser på den management-kontekst, Milena Penkowa har været forsker under, for at afklare, om hendes forskning er fusk eller befinder sig i en gråzone. Uanset historiens dom og dommene fra de udvalg, der nu skal undersøge, om Penkowas videnskab er sand, fusk eller gråzone, er det svært ikke at forsøge at begribe hele Penkowa-fænomenet som en legemliggørelse af videnskabens forvandling til forskning og forskningens forvandling til management, strategisk topledelse og branding under tidligere videnskabsminister Helge Sander (V), skriver han.

Information, Side: 12, onsdag 09. marts 2011

 

Ingen folkedom

I en kommentar af rektor ved Københavns Universitet Ralf Hemmingsen står der, at Information skyder forbi i sin dækning af sagerne omkring Milena Penkowa. Avisens påstand om, at han i 2003 skulle have hjulpet Milena Penkowa til en forskerstilling, er usand. Han skriver, at han har forståelse for, at hans rolle i sagen bliver gransket, men han advarer imod, at medierne lader sig rive med af en stemning. Derimod er han tilfreds med, at sagen bliver brugt som udgangspunkt for en debat om, hvordan man forhindrer snyd i forskningsverdenen.

Information, Side: 19, onsdag 09. marts 2011

 

Debat: Læren af Penkowa-sagen

Det er tydeligt, at sagen om Milena Penkowa ikke blot er en isoleret sag, men at den tillige drejer sig om, hvordan ledelsen på Københavns Universitet har "misrøgtet den videnskabelighed", som er fundamentet for universitetets eksistens og forudsætningen for dets renomme. Sådan lyder udmeldingen i en kronik forfattet af professor emeritus Peter Kemp og lektor og ph.d. Asger Sørensen fra DPU ved Aarhus Universitet. - Som dansk universitetsleder i dag forventes man at skulle holde sig gode venner med bevillingsgivere, bestyrelse og forskningsminister, hvad forskerne mener, er underordnet. Der skal penge i kassen, og man kunne godt få den tanke, at det var på grund af Penkowas store bevillinger, at hun fik så lang snor, lyder det fra kronikørerne, som opfordrer til etableringen af en ledelsesstruktur, hvor de øverste ledere igen vælges af forskere og studerende.

Jyllands-Posten, Side: 23, onsdag 09. marts 2011

 

Statsløses sag blev holdt skjult for Folketinget i to år

En undersøgelseskommision skal nu granske sagen om de statsløse palæstinensere efter nu forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs (V) afgang. Et af spørgsmålene i sagen er, om hensynet til samarbejdet med Dansk Folkeparti har været prioriteret over sagsbehandlingen. Er det tilfældet, vil det være yderst problematisk for Rønn, vurderer juraprofessor Henrik Palmer Olsen fra Københavns Universitet. - Ved hjælp af en politisk aftale kan man ikke censurere gældende ret og administrere i strid med gældende ret. Hvis hun ikke overholder konventionen, begår Danmark konventionsbrud, og det er retsstridigt. Hun har som minister et ansvar for at sikre, at det ikke sker, forklarer han. Også professor i statskundskab Tim Knudsen undrer sig over, at der ikke tidligere er sket noget fra departementchefens side.

Politiken, Side: 3, onsdag 09. marts 2011

 

Studerende mangler strøm

I en ny undersøgelse foretaget for Københavns Universitet svarer 46 procent af de studerende, at de er utilfredse med antallet af stik i undervisningslokalerne. 34 procent klager over dårlige internetforbindelser. Tallene viser, at utilfredsheden er blevet større siden 2007. Vicedirektør for Uddannelse på Københavns Universitet Hanne Harmsen er opmærksom på, at de studerende har fået nye vaner, der stiller større krav til indretningen. - Studerende er gået fra at tage noter på blokken til at have deres laptop med til undervisning. Det betyder, at behovet for stik er vokset eksplosivt, siger hun.

Urban, Side: 4, onsdag 09. marts 2011

 

Optimistiske studerende trods høj ungdomsarbejdsløshed

Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd er 86 procent af de studerende på Københavns Universitet optimistiske i forhold til at få et job efter at have afsluttet deres uddannelse. I rådet er der dog bekymring over, om jobmulighederne også svarer til de unges forventninger. Ungdomsarbejdsløsheden er i dag den højeste i 17 år, og værst ser det ud i aldersgruppen fra 25 til 29 år.

DR P3 Nyhederne 07.00,  tirsdag 08. marts 2011

 

Forskere fra KU samarbejder med ghanesere om kakao

Forskere fra Københavns Universitet har fået LIFE's Erhvervspris 2011. Forskerne fra Københavns Universitet og forskere fra Ghana har fundet ud af at gære kakaobønner, så chokoladen bliver mere blid og frugtagtig. Toms har lavet chokolade af kakaoen, og de ghanesiske kakaobønder får flere penge for deres bønner.

DR P4 Københavns radio, Nyheder 16.30, tirsdag 08. marts 2011

 

Forbruget er styrende

Lektor i socialpsykologi på Københavns Universitet Sven Mørch fortæller, at folk i høj grad ser sig selv igennem forbrug. Sundhedsplejerske på Langeland Inge-Lise Bøilerhauge har den erfaring, at fattige og velstående familier afsætter de samme midler til eksempelvis mobiltelefoner.

DR P4 Radio Fyn, Nyheder 06.30, tirsdag 08. marts 2011

 

Præst vil indføre mobitelefon-faste

I morgen starter fasten, hvor man hverken må spise eller drikke. I Kirke Såby vil præsten markere fasten ved at bede konfirmandeleverne om at aflevere mobiltelefonen. Kravet er, at de ikke bruger den i 40 dage. Konfirmandeleverne fra Kirke Såby Skole er dog alle meget glade for deres mobiltelefoner. Præsten i Kirke Såby, Joachim Stender, mener, at man i dag bruger for meget tid på mobiltelefonerne. Han tror, at fastetraditionen kan hjælpe de unge til at blive mere nærværende. Ifølge religionssociologen Morten Warmind fra Københavns Universitet kan det i vores individualiserede samfund virke grænseoverskridende, når kirken vil bestemme over os.

TV2 Lorry, Regionale Nyheder 12.10 ,  tirsdag 08. marts 2011

 

Medierne overdrev Hamlet-historie

Folkehelten Hamlet blev i sidste uge stemplet som ikke-dansker af medierne. Historien byggede på den britiske dr. Lisa Collinsons sprogvidenskabelige undersøgelse af navnets oprindelse, som viste, at navnet snarere skulle stamme fra en næsten ukendt irsk myte end fra et dansk sagn. Men den konklusion er ikke underbygget i den videnskabelige undersøgelse bag historien, mener to forskere. Adam Hyllested, ph.d.- stipendiat i indoeuropæisk på INSS ved Københavns Universitet, understreger, at selvom vi nu ved mere om navnet Hamlets mulige oprindelse, er det ikke ensbetydende med, at selve den fiktive figur Hamlet var irsk. Thomas Heebøll-Holm fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet har stort kendskab til den danske krønikeforfatter Saxo, hvis værk "Danernes bedrifter" inspirerede William Shakespeare til teaterstykket om Hamlet. Thomas Heebøll-Holm mener, at der er mange mellemled, som skal falde i hak, før man kan drage den konklusion, som Lisa Collinson gør, og han slår fast, at Hamlet i Saxos og Shakespeares fortælling uigendriveligt er en dansk prins.

Videnskab.dk,  tirsdag 08. marts 2011

 

Hybridlampe kan spare fossile brændstoffer

Danske forskere fra DTU og RUC har fundet en løsning, der på en effektiv måde kan kombinere kunstigt lys med dagslys, nemlig en såkaldt hybridbelysning. Dermed er det først nu, at man har fundet en løsning på, hvordan kunstigt lys kan kombineres med naturligt lys. Med deres nye teknologi regner forskerne med, at de kan levere en løsning, der er næsten fossilstoffri energi. Derudover udnytter de den energi, der kommer fra solen i en solkollektor. I Københavns Universitets Green Lighthouse-bygning er det i øvrigt også tydeligt, at der er en balance mellem dagslyset og det kunstige lys i bygningen.

DR P1 Morgen 8.09,  mandag 07. marts 2011