17. august 2012 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nyheder > Alle presseklip > 2012 > 2012.8 > 17. august

17. august 2012

17. august 2012

Sidste udkald: Næsten udsolgt på de videregående studier

Det er nu godt to uger siden, at studiepladserne på de videregående uddannelser blev fordelt mellem ansøgerne, og ifølge Den Koordinerede Tilmelding er der udsolgt på næsten alle studieretninger. På Københavns Universitet er der kun omkring 50 ledige pladser ud af i alt 7.000 tilbage, oplyser studiechef Claus Nielsen. - Vi ville gerne komme helt i bund, men det er nok ikke realistisk, at vi får alle pladser besat, siger han.

BT, Side: 17, fredag 17. august 2012

Fjernes ophavsretten, dør kulturen

Ifølge Morten Rosenmeier, der er professor i ophavsret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, er det nødvendigt at bevare ophavsretten, ellers vil det ikke kunne betale sig at producere kultur. - Hvis man forringer ophavsmandens rettigheder eller helt dropper ophavsretten, så forarmes kulturen, siger han. Professoren ser den voksende modstand mod ophavsretten som en "ideologisk kamp" mellem rettighedshavere og en internetgeneration, der forventer, at alt er frit tilgængeligt.

Information, Side: 19, fredag 17. august 2012

Fusker beskylder fusker for fusk

I dokumentarfilmen "Ambassadøren" betalte journalisten Mads Brügger sig til en liberisk diplomattitel i Den Centralafrikanske Republik. Varney Sherman - den advokat, der hjalp Mads Brügger med at få diplomattitlen - beskylder ham nu for fusk. Brügger betalte 35.000 dollars for Shermans hjælp, men Sherman siger, at han som lobbyist ofte modtager penge for at påvirke myndighederne. Han forklarer desuden, at han selv afbrød samarbejdet og tilbød at betale pengene tilbage. Ib Bondebjerg, professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, mener ikke Mads Brügger har gjort noget forkert, og han forstår godt, hvorfor man kan få den tanke, at Sherman er korrupt.

Jyllands-Posten, Side: 27, fredag 17. august 2012

Kørestolen gør mig ikke døv

Ifølge Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund, bliver mange mennesker med et fysisk handicap behandlet anderledes end andre, når de færdes ude i samfundet. - Folk hæver stemmen og tror, at personen med handicappet har svært ved at høre. Og så indleder de mange gange samtalen anderledes, end hvis de havde talt med et menneske uden handicap, fortæller hun. Sven Mørch, lektor i socialpsykologi ved Københavns Universitet, mener, det er en almindelig social reaktion at placere folk, vi opfatter som anderledes, i en bestemt kategori. Det kan dog være et problem, at vores opfattelse af de enkelte kategorier ikke altid er så nuancerede som virkeligheden.

Jyllands-Posten, Side: 3, fredag 17. august 2012

Danskerne dyrker en økologisk myte

Danmark fik for 25 år siden en økologilov, og siden er danskernes forbrug af økologiske fødevarer vokset konstant. Men ifølge Peter Sandøe, professor ved Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, baserer vores økologiske forbrug sig på to myter: at økologisk produktion bygger på videnskabeligt veldokumenterede principper, og at økologisk husdyrhold altid er lig med dyrevelfærd. Niels Henrik Gregersen, professor i systematisk teologi fra Københavns Universitet, ser hos danskerne en generel længsel efter natur, som den økologiske bevægelse tager til sig og bruger i markedsføring.

Kristeligt Dagblad, Side: 3, fredag 17. august 2012

Folkekirken opfattes mere som trossamfund

Danskerne ser i dag Folkekirken som et tilvalg. Det fremgår af en ny rapport skrevet af professor i religionsret Lisbet Christoffersen fra Roskilde Universitet og ph.d.-studerende Niels Valdemar Vinding fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning på Københavns Universitet. De har interviewet offentlige og religiøse ledere, og af interviewene fremgår det, at de opfatter Folkekirken som en religionsinstitution, men ikke som den fælles institution, den var tidligere. Rapporten viser desuden, at de interviewede generelt ser lovgivning som fuldstændig sekulær, også selvom diskussionen om vielser af homoseksuelle næsten kun er ført på et teologisk grundlag, påpeger Lisbet Christoffersen.

Kristeligt Dagblad, Side: 5, fredag 17. august 2012

Er kristendommen en kilde til velstand?

Den danske økonom Jeanet Sinding Bentzen fra Københavns Universitet argumenterer for, at der er en sammenhæng mellem det kristne værdiggrundlag, som Europa bygger på, og menneskerettigheder og demokrati, skriver Brian Esbensen, cand. scient. soc., i et debatindlæg. Jeanet Sinding Bentzen mener, at sammenhængen har ført til Europas økonomiske vækst. Hendes argumentation tager udgangspunkt i det, som Weber kalder ”Den protestantiske etik. ”Hun mener, at nogle kulturelle kontekster egner sig bedre end andre til udvikling, fordi udvikling er et spørgsmål om kulturelle normer, der igen bunder i religion,” skriver han. Brian Esbensen mener dog ikke, at velstand står og falder med religion, og at velstanden i Danmark og Europa er et resultat af de valg, vi foretager.

Kristeligt Dagblad, Side: 7, fredag 17. august 2012

Nye fund ændrer markant på Københavns historie

Efter arkæologiske fund i metroudgravningen på Rådhuspladsen skal Københavns tidlige historie skrives om. Man har tidligere været overbevist om, at byen blot bestod af et lille fiskerleje, da Absalon modtog byen af kong Valdemar. Men København var et regionalt knudepunkt allerede inden Absalon, fortæller udgravningsleder på Rådhuspladsen Hanna Dahlström fra Københavns Museum. - Vi skal nu til at skrive Københavns historie om fra før Absalons tid. Det er absolut en interessant opdagelse, siger lektor i historie Carsten Jahnke fra Saxo-Instituttet på Københavns Universitet.

Politiken, Side: 1, fredag 17. august 2012

En lille ny måne

Der er blevet opdaget en femte måne omkring dværgplaneten Pluto i det yderste af solsystemet, skriver Anja C. Andersen fra Dark Cosmology Centre ved Københavns Universitet. Månen er blevet opdaget af Hubble-rumteleskopet, men er så lille, at den er på grænsen af, hvad teleskopet kan observere. Det er overraskende, at så lille en planet som Pluto har så mange måner. De fire små måner udviser desuden bemærkelsesværdige tegn på baneresonanser i forhold til Plutos største måne, Charos, der er at betragte som Plutos dobbeltplanet. Rumsonden New Horizons blev opsendt den 19. januar 2006. Den vil nå Pluto i juli 2015, hvor den vil fotografere Pluto og planetens måner.

Weekendavisen, Side: 6, fredag 17. august 2012

Polemik og postulater

Som svar på tidligere professor ved Københavns Universitet Jens Laurits Larsens indlæg i Weekendavisen den 3. august om det veterinære beredskab skriver prorektor på DTU Henrik Caspar Wegener, at indlægget er "meget polemisk" og indeholder "en lang række unøjagtigheder og misforståelser, som ikke bør stå uimodsagt". Blandt andet stod der i Jens Laurits Larsens indlæg, at det ville tjene alle parter bedre, hvis det veterinære beredskab blev overflyttet til København Universitet. Men ifølge Henrik Caspar Wegener finansierer DTU i øjeblikket et underskud på Veterinærinstituttet på omkring 40 millioner kroner om året, og en overflytning til KU vil ikke ændre ved de økonomiske realiteter, skriver han.

Weekendavisen, Side: 10, fredag 17. august 2012

Verdensherskere

Globalisering er, i modsætning til den gængse opfattelse, ikke noget nyt. Ny forskning dokumenterer, at universelle imperier har været normen gennem lange stræk af verdenshistorien, skriver lektor på Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet Peter Fibiger Bang, leder af forskningsnetværket Tributary Empires Compared, som står bag bogen "A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History". Ifølge Peter Fibiger Bang kan man lære af fortidens store imperier, når transnationale organisationer oplever problemer med at udbrede deres ideer uden for en snæver elite. De store imperier udbredte ganske vist civilisation, men det fulde medlemskab var som regel forbeholdt en lille elite, skriver han.

Weekendavisen, Side: 8, fredag 17. august 2012

Se film og tv når du har lyst: Sådan virker Netflix

Sidst på året får Skandinavien også mulighed for at bruge den amerikanske underholdningstjeneste Netflix, der for et månedligt beløb gør det muligt at se alle de serier og film, man vil. Netflix er en ud af mange online streaming-tjenester, der har fundet vej til Danmark, og professor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet Stig Hjarvard tror på succes for Netflix. - Jeg tror, at Netflix vil få et vist publikum og en vis markedsandel, men som så ofte med den slags medier vil forbrugerne måske snarere lægge det oveni deres eksisterende mediebrug, end det vil blive en reel erstatning, siger han.

bt.dk, torsdag 16. august 2012

Studiepladser er stort set udsolgt

Mange unge har søgt ind på de få resterende pladser på uddannelsesstederne, og det betyder, at stort set alle studiepladser bliver besat. Det er udtryk for, at man søger bredt, siger studiechef Claus Nielsen fra Københavns Universitet. Samme tendens gør sig gældende på de øvrige universiteter og professionshøjskoler, skriver Jyllands-Posten. Normalt plejer der ikke at være den store rift om pladserne på de naturvidenskabelige uddannelser, men her har mange meldt deres interesse i år.

DR P1 Radioavisen 09.00, torsdag 16. august 2012

Religiøse fridage og symboler skaber debat

I Danmark har vi været vant til en helligdagslovgivning, der udelukkende er baseret på folkekirkens helligdage, og derfor giver det anledning til debat, når eksempelvis ramadanen udløser fridage på danske skoler, siger professor Lisbeth Christoffersen fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning på Københavns Universitet, som har undersøgt, hvilken betydning relgiøse fridage og symboler spiller i det moderne samfund. Undersøgelsen viser - noget overraskende - at de fleste af de adspurgte finder det i orden at forsøge at inkludere andre religioners højtider.

DR P1 Radioavisen 12.00, torsdag 16. august 2012

Danskere skal i højere grad forholde sig til religion

Religion og religiøse symboler fylder stadig mere i det offentlige rum, og det tvinger befolkningerne til at forholde sig til religion på en ny måde. Det viser en ny rapport, som Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Københavns Universitet udgiver i dag. - I dag er det svært at være i det offentlige rum og læse avis, gå i skole eller på arbejde uden at møde religiøse udtryk og symboler, siger Niels Valdemar Vinding, ph.d.-studerende fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Københavns Universitet og medforfatter til den nye rapport. Alt tyder på, at religiøse organisationer i fremtiden vil få større indflydelse i skolerne, på arbejdsmarkedet og i medierne, og det betyder, at offentligheden må tage stilling til religion, forklarer han.

Videnskab.dk, torsdag 16. august 2012

Om dette nyhedsbrev

Presseklip redigeres af Infomedia A/S og udsendes af KU's kommunikationsafdeling. Klippene udgør kun en mindre del af universitetets daglige medieomtale.

Ønsker du ikke at modtage presseklip på email kan du melde dig fra her: http://nyheder.ku.dk/presseklip/

Se nyheder fra Københavns Universitet: http://www.ku.dk/nyheder