Grønlands naturressourcer - Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer – Københavns Universitet

Milliarder af kroner ud af undergrunden eller en lang næse til investorerne? Horder af kinesiske gæstearbejdere i Nuuk eller boom i jobs til grønlænderne? Affolkning af bygderne eller lokalsamfund i vækst? Grønlændere med lommerne fulde af guld eller udenlandske minejere, der stryger med hele gevinsten?

Interessen for og - samfundsdebatten om - Grønlands råstoffer har sjældent været mere fremtrædende end i disse år. Samtidig er der, både i offentligheden og blandt beslutningstagere mange ubesvarede spørgsmål om, hvordan Grønland bedst udnytter sine naturressourcer på en måde, der er til gavn for samfundet.

Et dansk-grønlandsk samarbejde om at kvalificere debatten

Med det formål at kvalificere debatten om de grønlandske råstoffer, nedsatte Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Københavns Universitet den 1. marts 2013 et universitetsudvalg, der skal undersøge, hvordan man kan sikre en samfundsgavnlig udvinding af Grønlands råstoffer.

Udvalget består af 13 eksperter fra skandinaviske og grønlandske forskning- og uddannelsesinstitutioner. Sammen har de fået til opgave at besvare nogle af råstofdebattens mange spørgsmål:

  • Hvilke råstoffer kan der tjenes penge på?
  • Hvordan vil råstofsudvindingen påvirke miljøet, arbejdsmarkedet og de grønlandske uddannelser?
  • Hvordan bør lovgivningen tilpasses?
  • Hvad kan Grønland lære af internationale og historiske erfaringer på området?

Anbefalinger til beslutningstagere

I januar 2014 offentliggør udvalget sin rapport, som udover analysen af råstofområdet, vil indeholde en række anbefalinger til beslutningstagere om, hvordan Grønland kan udnytte sine råstoffer til størst mulig gavn for samfundet. Rapporten vil blive lanceret på konferencer i København og Nuuk. Udvalget vil desuden gennem en række artikler løbende forsøge at skabe en offentlig debat om dette vigtige emne.