11. november 2009

Forskere overvåger influenza H1N1

Omkring 100 forskellige klinikker og hospitaler spredt over seks verdensdele tager nu del i et internationalt studie, der skal give forskerne og samfundet mere viden om den igangværende influenzapandemi.

Dansk overvågning sat i gang

De forskellige "sites" bliver aktiveret og indrullerer patienter i forskerens studier, når aktiv smittespredning finder sted i deres respektive samfund. Fire ud af fem danske centre er nu aktive. De første, der åbnede, var de to centre i hovedstaden; Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, der blev aktiveret mandag den 9. november. Siden er Aalborg Hospital og Odense Universitetshospital fulgt trop. Mens Skejby Sygehus stadig afventer. I vores nabolande er centre i bl.a. Norge og Belgien for nylig blevet aktiveret.

- Studierne skal give os indblik i, hvor mange patienter, der udvikler svære komplikationer under influenzasygdom, fortæller professor i virussygdomme Jens Lundgren fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, der er formand for studiets videnskabelige styregruppe.

H1N1 influenza virus

H1N1 influenza virus (kilde: PD-USGOV)

 - Det skal give os den faktiske risiko for dødsfald ved komplikationer, og indsamle virusprøver, så vi kan holde øje med mutationer og gen-udveksling med andre typer influenzavirus, og vurdere, om virus bliver mere farlig og udvikler resistens mod fx tamiflu, siger Jens Lundgren.

Hurtig omsætning af ny viden

Data fra det globale studie skal hurtigst muligt gøres offentligt tilgængelige, så de kan hjælpe sundhedsvæsnerne verden rundt med retningslinjer til at håndtere influenzapandemien. Samtidig har netværket en infrastruktur, så forskerne kan forholde sig til nye spørgsmål, der måtte dukke op, efterhånden som pandemien udvikler sig.

Det er "International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials" (INSIGHT), som har påbegyndt studiet. INSIGHTs mission er at finde de bedst mulige strategier for at håndtere HIV (og andre infektionssygdomme) gennem et globalt klinisk forskningsnetværk, og har udført globale HIV-trials i over 10 år. Netværket er derfor velegnet til at overvåge den globale influenzapandemi, og følger nu patienter, som søger ambulant hjælp med influenza-lignende sygdom, og/eller bliver indlagt på hospitaler med komplikationer.

Det er "International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials" (INSIGHT), der har påbegyndt studiet. INSIGHTs mission er at finde de bedst mulige strategier for at håndtere HIV (og andre infektionssygdomme) gennem et globalt klinisk forskningsnetværk, og har udført globale HIV-trials i over 10 år. Netværket er derfor velegnet til at overvåge den globale influenzapandemi, og følger nu patienter, som søger ambulant hjælp med influenza-lignende sygdom, og/eller bliver indlagt på hospitaler med komplikationer.

Influenzastudiet er støttet økonomisk af det amerikanske National Institute of Health med 11 mio. dollars.