23. november 2009

På jagt efter parasitter i svinestier

Et sygdomsudbrud forårsaget af parasitten Taenia solium er heldigvis er en yderst sjælden tilstand på vore breddegrader, men i udviklingslandene er der tale om et reelt problem med fatale konsekvenser for både mennesker og dyr. En specialestuderende fra Københavns Universitet tog til Zambia for at blive klogere på parasitten og undersøge hvilke lægemiddelstoffer, der virker bedst.

– 50.000 mennesker dør hvert år af cysticercosis, som det hedder, når man er inficeret med Tainia solium. Og op mod 20 millioner mennesker menes at være bærere af parasitten, så der er brug for forskning i sygdommen, og de lægemidler der benyttes i behandlingen, siger Sif Cederberg, der netop har færdiggjort sit speciale ved Det Farmaceutiske Fakultet.
I fire måneder boede hun i Zambia, hvor hun fik fingrene helt ned i det sygdomsinficerede væv.

Fra gris til menneske til gris
– Sygdommen opstår i mennesker, når parasitten ved en fejl får sig forvildet ind i den forkerte vært. Normalt er mennesket slutvært, altså bærer af en ulækker – men forholdsvis ufarlig – bændelorm. Svinet er mellemværten, og det er her, man normalt ser cysticercosis, der viser sig som store, hvide byldelignende vækster under tungen, fortæller Sif Cederberg.

Mennesket pådrager sig bændelormen ved at spise inficeret svinekød, og derefter spredes ormens æg via afføring, som enten grise eller mennesker herefter kommer til at indtage. Dyr og mennesker lever ofte tæt sammen i ulandene, og hygiejnen er ikke nødvendigvis i top.

Mennesker kan behandles for sygdommen med lægemidler – men de inficerede personer i Afrika får sjældent stillet en diagnose, da det kræver avanceret udstyr, som kan være svært tilgængeligt:

– Cysticercosis behandles i visse tilfælde med medicin eller kirurgi, som ofte er uoverkommeligt dyr for afrikanerne i de små landsbyer og i storbyernes slumkvarterer. Tilmed er afstandene i Afrika store – der er langt mellem hospitaler og apoteker, fortæller Sif Cederberg.

Test af tre lægemiddelstoffer
Som et led i specialet, som blev udført under et ophold på University of Zambia, undersøgte Sif Cederberg virkningen af de tre lægemiddelstoffer Oxfendazole, Praziquantel og Ivermectin på grise med Taenia solium-tinter.

- Resultaterne for lægemidlet Oxfendazole var ret påfaldende – eftersom lægemidlet faktisk ikke var særlig velegnet til at slå tinterne ned. Men det kan måske gøre os klogere på, hvordan lægemidlet rent faktisk virker – som vi jo ved, det gør.

Praziquantel virkede fint efter hensigten og var derfor et godt referencestof, og Ivermectin gav resultater, der øger interessen for at teste in vivo næste gang.

Sif Cederberg håber, at hun kan komme til at arbejde videre med ulandsforskning. Og forskning er der brug for. WHO har defineret cysticercosis som én af syv negligerede endemiske zoonoser i verden.