20. november 2009

Skoler lader børn sejle deres egen sø

Ny forskning fra Københavns Universitet dokumenterer, at børn i 12-13 års alderen forhandler social identitet på samme måde som børn i 5-6 års alderen. Forskningen gør op med mange års blind tro på den traditionelle udviklingspsykologi og peger samtidig på centrale mangler i uddannelsessystemet.

- Den undersøgelse, jeg har lavet, peger på, at børn helt ned i 5-6 års alderen forhandler om deres hierarkiske placering i børnehavegruppen, når de sammensætter hold og opstiller regler for fx fodboldspillet. Allerede tidligt griber legen altså ind i børnenes sociale identitet, siger ph.d. Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, der står bag en undersøgelse af, hvordan børn forhandler social identitet i 5-6 års alderen og 12-13 års alderen.

Den viden står i modsætning til den traditionelle udviklingspsykologi, der forventer, at børns sociale relationer udvikler sig med alderen, og at det for alvor er i ungdomsårene, at de sociale relationer får betydning:

- Små børns sociale liv bliver ofte bagatelliseret. Ved både at inddrage de 5-6 årlige og de 12-13 årlige børn i min undersøgelse bliver det imidlertid tydeligt, at der kun sker en meget lille udvikling af de sociale relationer over tid. Allerede i 5-6 års alderen opbygger børn venskaber som minder om kliker. Her er det tydeligt, at nogle bestemmer mere end andre og er mere populære. Akkurat som man ser det hos de ældre børn. Ønsket om at passe ind og høre til er altafgørende for både de små og de store børn, siger Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.

Pædagogikken gør forskellen

Undersøgelsen peger altså på, at børn allerede tidligt konfronteres med det sociale hierarki og faktisk forstår dimensionerne ved det, men det leder ikke nødvendigvis til de samme konflikter mellem de 5-6 årlige, som mellem de 12-13 årlige:

- Min undersøgelse viser, at små børn har et mindre konfliktfyldt socialt liv end de ældre, sandsynligvis fordi det er det primære sigte i børnehaven, og fordi pædagogerne regner det for deres fineste opgave at få det sociale for børnene til at fungere, siger Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.

I skolen flyttes fokus fra det sociale liv til de faglige kvalifikationer, og der forventes, at skolebørnene selv kan håndtere de sociale udfordringer:

- De 12-13 årige får lov til at sejle deres egen sø, når det kommer til at håndtere det sociale liv med de jævnaldrende. Det har de meget svært ved, og det giver deres sociale liv og venskaber et negativt præg. F.eks. har drengevenskaber i børnehaven ofte bedre vilkår end i skolen, fordi de aktiviteter drengenes venskaber er bygget op om er legitime i børnehaven, men perifere i skolesammenhængen. Det gælder bl.a. fodboldspillet, siger Ditte Alexandra Winther-Lindqvist.

Undersøgelsen bygger på kvalitative observationsstudier og interviews med 15 børn fra hver aldersgruppe. Børnene er fulgt henover 8 måneder i overgangen mellem børnehave og indskoling og imellem 6-7 klassetrin.