18. november 2009

Film om studieteknik får pris

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet sker vejledningen i studieteknik også elektronisk. Det er både innovativt og pædagogisk, og derfor modtager initiativet nu Det gyldne Snit.

Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Det gælder også for studieårene på universitetet, og derfor blev studiestartere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i sommer mødt af film om god studieteknik. Filmene har nu modtaget innovationsprisen Det gyldne Snit.

- Vi har produceret 12 filmvejledninger om god studieteknik i samarbejde med Syddansk Universitet. Filmene er målrettet studiestarterne på universitetet, fordi det er her det største frafald findes. Vi ønsker at signalere, at en god studiestart ikke kun handler om fester og etablering af sociale netværk. Studiestarterne skal også "lære at lære" og vel at mærke på en ny "akademisk" måde. Studieteknik på universitetet er forskelligt fra den måde man studerer fx i gymnasiet, siger centerleder for Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Thomas Harboe.

I juryen begrundelse lød det bl.a.:

- Målgruppen præsenteres for klare og overskuelige svar på relevante spørgsmål om, hvad der især kendetegner videnskab og akademisk arbejde. Filmen kombinerer levende billede, tale og grafik på en inspirerende og lærerig måde.

Studieteknik på nye måder

Studieteknik har selvfølgelig også tidligere været i fokus i pjecer, bøger og på kurser, men det nye elektroniske materiale giver helt nye anvendelsesmuligheder:

- Det er tanken, at filmvejledningerne også kan bruges af undervisere, som har lyst til at integrere studietekniske instruktioner direkte i deres undervisning, fx ved at præsentere de studerende for nogle minutters gode råd om skimning lige den dag, underviseren beder dem sætte sig lynhurtigt ind i en tekst i undervisningen, forklarer pædagogisk konsulent Rikke von Müllen fra Pædagogisk Center.

Om Det gyldne Snit

Det gyldne Snit uddeles af Forskningsnettet, der forbinder landets universiteter og forskningsinstitutioner med højhastighedsinternet til gavn for forskning og samarbejde. Forskningsnettet er placeret under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Det gyldne Snit er en priskåring af innovativ anvendelse af video, levende billeder, animationer, flash og lign. til undervisning og formidling. Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med konferencen Forskningsnet den 17. november.

Se filmene 

Filmene om studieteknik er lavet af de samfundsvidenskabelige fakulteter på København Universitet og Syddansk Universitet, men de allerfleste universitetsstuderende vil kunne have glæde af dem. Filmene giver bl.a. gode råd om den gode studiedag, aktiv deltagelse i undervisningen og hurtiglæsning.