22. december 2009

Lykke Friis udnævnt til æresalumne

Henrik Dam, Lykke Friis og Ralf HemmingsenTidligere prorektor på Københavns Universitet og nuværende klima- og energiminster Lykke Friis er netop blevet udnævnt til æresalumne på Københavns Universitet. Udnævnelsen fandt sted i forbindelse med en afskedsreception for Lykke Friis på universitetet mandag d. 21. december. På billedet ses Lykke Friis sammen med rektor Ralf Hemmingsen (th) og dekan for Det Juridiske Fakultet Henrik Dam (tv), der overtager Lykkes post som formand for bestyrelsen i alumneforeningen Kubulus.

Stærk netværker 

Lykke Friis har i sine næsten 4 år som prorektor for Københavns Universitet været en stærk drivkraft i universitetets bestræbelser på at åbne sig mere over for omverdenen og hun har ikke mindst i kraft af sit store netværk været med til at styrke KU's relationer til erhvervslivet. Hun har med stort held arbejdet på at gøre Københavns Universitet mere synligt i forbindelse med store aktuelle begivenheder, f.eks. med en række arrangementer og events omkring det amerikanske præsidentvalg i 2008.

Hjertet bankede for de studerende

Lykke Friis var en af initiativtagerne til KU's alumneforening Kubulus, hvor hun fungerede som en inspirerende og visionær formand for Kubulus' bestyrelse indtil sin fratræden som prorektor 24. november 2009. Siden starten af alumneforeningen i 2007 har Kubulus fået godt 5000 medlemmer. Lykke Friis havde i sin tid som prorektor også ansvaret for udvikling af universitetets uddannelser, og hun har gjort en stor indsats for studiemiljøet på Københavns Universitet.

Æresalumne nummer ti

Lykke Friis er indstillet til titlen Æresalumne af bestyrelsen for Københavns Universitets alumneforening Kubulus. Lykke Friis er således den tiende æresalumne på Københavns Universitet.