7. december 2009

Provokatør gæster København

Københavns Universitets nye tværfaglige forskningssamarbejde om Europa EURECO har inviteret den verdenskendte belgiske filosof Chantal Mouffe til København. I København vil Chantal Mouffe udfordre den danske forestilling om konsensuspolitik og hylde konflikten og forskellene, som kernen i det politiske liv. Under titlen 'Quo Vadis, Europa? Debating Democratic Models for Europe' forelæser Chantal Mouffe på Københavns Universitet tirsdag d. 8. december.

Chantal MouffeForskningssamarbejdet European Research at the University of Copenhagen (EURECO) har fået den verdenskendte filosof Chantal Mouffe til København. Under sit ophold vil Chantal Mouffe bl.a. tale om Europas fremtid med udgangspunkt i sin egen radikale demokratiforståelse. For Danmark betyder det et opgør med den traditionelle konsensuspolitik, som de danske politikere ellers har dyrket meget:

- Chantal Mouffe har en helt enestående position inden for samfunds- og humanvidenskaberne. Hendes radikale demokratiforståelse udfordrer etablerede, og ikke mindst danske forestillinger om, hvad demokrati er. Mouffe kritiserer den danske forestilling om det samarbejdende folkestyre og hylder konflikten og forskellene som kernen i det politiske liv, siger Rebecca Adler-Nissen, der er forskningskoordinator for EURECO.

Danmark i Europa

En af Chantal Mouffes pointer er, at den danske konsensuspolitik er problematisk. Europa har behov for politiske sammenstød om de grundlæggende ideologiske og identitetsmæssige modsætninger i de europæiske lande og i deres institutioner. Disse modsætninger kan eller skal man ikke opnå konsensus om:

- Som Chantal Mouffe ser det, er udfordringen for de nuværende europæiske ledere og de europæiske befolkninger ikke, at de har svært ved at blive enige men derimod, at de i virkeligheden er ganske enige, og at nutidens politik ikke gør de fundamentale uenigheder tydeligere. Chantal Mouffe mener ikke, at vi i Europa tør stå ved, at et ægte demokrati fordrer uenighed og konflikt, siger Rebecca Adler-Nissen.

Forelæsninger om Europa og EU

EURECO er et forskningssamarbejde mellem ledende forskere fra Det Samfundsvidenskabelige, Det Juridiske og Det Humanistiske Fakultet. I løbet af efteråret har EURECO afholdt en række forelæsninger om Europa og EU, og det er netop denne forelæsningsrække som Chantal Mouffe afrunder med sin tale i København:

- Forelæsningsrækken under navnet 7 challenges to Europe - EURECO Distinguished Lecture Series har været en stor succes. Der er en overvældende interesse blandt både studerende og andre for at få viden om den nyeste forskning på Europa-området, så vi har allerede planlagt en ny omgang forelæsninger i foråret 2010, siger Rebecca Adler-Nissen.