4. december 2009

Sprogcenter kvalitetssikrer forskernes engelsk

Som de første på Københavns Universitet, har ledelsen på Det Biovidenskabelige Fakultet besluttet, at alle de forskere, der underviser på engelsksprogede uddannelser, i løbet af de næste to år skal have kvalitetssikret deres engelskkundskaber. Det er universitetets eget Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), der står bag kvalitetssikringen.

Talebobler dansk engelskI perioden 2010-2012 skal godt 250 undervisere fra Det Biovidenskabelige Fakultet derfor gennem en såkaldt sproglig certificering for at få lov til at undervise på fakultetets engelske uddannelser inden for fødevarer, veterinærmedicin og naturressourser. Det skal de for at sikre, at undervisningen på engelsk kan holde et lige så højt niveau som den dansksprogede undervisning.

Prodekan for uddannelse Grete Bertelsen er overbevist om, at aftalen med CIP vil give Det Biovidenskabelige Fakultet endnu bedre kort på hånden i den stærke internationale konkurrence om dygtige studerende og forskere.

Skræddersyet test og sproglig kompetenceudvikling

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed har selv udviklet den test, som forskere skal igennem for at få det sproglige blå stempel, fordi der ganske enkelt ikke findes en standardtest, som kan tage højde for den højt specialiserede undervisning, universitetsforskere varetager.

Testen med navnet TOEPAS (Test of Oral English Proficiency for Academic Staff) er derfor skræddersyet til universitetsundervisere, og som noget helt unikt er den også et kompetenceudviklingsværktøj, hvor deltagerne får omfattende skriftlig og mundtlig feedback på deres engelsksproglige kompetencer. Derudover får de adgang til en videooptagelse af deres præstation i testen. På den måde får underviserne mulighed for at arbejde videre med deres engelskkompetencer.

- Center for Internationalisering og Parallelsproglighed er jo et forsknings- og kursuscenter, som netop er sat i verden for at klæde Københavns Universitets forskere og studerende på til at håndtere de udfordringer, det giver at være et internationalt universitet med to officielle sprog, nemlig dansk og engelsk, så samarbejdet med Det Biovidenskabelige Fakultet er meget glædeligt og et skridt i den helt rigtige retning for os og universitetet, siger CIPs bestyrelsesformand Jens Erik Mogensen.