02. december 2009

Ny uddannelse i kampen mod den globale HIV-epidemi

Sidste år døde 2 mio. mennesker af HIV/AIDS, mens yderligere 2,7 mio. blev smittet, heraf 2,1 mio. børn. Nu tager en ny uddannelse på Københavns Universitet kampen op.

Fattige lande rammes hårdest

33,4 mio. mennesker verden over lever i dag med HIV/AIDS, og langt hovedparten af dem bor i lav- og mellemindkomst lande, hvor HIV i nogle områder spreder sig ukontrolleret, selvom der findes både effektive, tilgængelige og økonomisk mulige måder at forebygge smitte.

HIV undervisning i AfrikaDa det samtidig kun er muligt at mildne, men ikke fjerne HIV fra patientens krop, sætter fortsat behandling, ny-diagnosticering og administration store krav til sundhedsvæsnet i udviklingslande og Østeuropa, hvor sygdommen i dag spredes. Det er nogle af de udfordringer, den nye masteruddannelse fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet står over for.

Uddannelsen favner bredt

Det er Copenhagen HIV Programme ved Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, der har startet det 1-årigt masterprogram. Uddannelsen henvender sig især til sundhedspersonale i udviklingslande og Østeuropa og er den første i verden af sin slags.

Det særlige ved den nye uddannelse er bl.a. at den kombinerer behandling og organisatoriske aspekter og samtidig giver de studerende den nyeste viden om forebyggelse, diagnose og behandling af HIV/AIDS. Uddannelsen belyser også de etiske aspekter af HIV/AIDS, ser på sundhedspolitik og -økonomi, ligesom behandling af HIV-relaterede sygdomme, reproduktiv sundhed, teori, epidemiologi, statistik og metodologi er vigtige elementer i den nye masteruddannelse.

Store udfordringer

 Da HIV angriber og nedbryder immunsystemet, er udfordringer omkring denne sygdom ikke blot et enkelt virus, men utallige infektioner og andre sygdomme, der udnytter en svækkelse af kroppens naturlige forsvarsværker. Hepatitis C og tuberkulose er vendt tilbage i Østeuropa, som kæmper med en næsten ukontrolleret epidemi.

Stort behov for viden

42 % af HIV-patienterne i lav- og mellemindkomstlandene modtog sidste år behandling, og takket være en international indsats kan endnu flere modtage medicin nu og næste år. Men da der er tale om millioner af mennesker i områder med ofte dårligt fungerende sundhedssystemer, kræver det specialiseret træning at få behandlingen ud til patienterne, samt administrere, forebygge, og diagnosticere HIV-epidemien.

Samtidig kan den nuværende behandling ikke fjerne, kun sænke virus-formeringen i patientens krop. Det betyder, at når HIV-behandlingen er sat i gang, skal patienten fortsætte med at tage medicin resten af sit liv, og bruges stofferne ikke korrekt, at HIV udvikle resistens. Desuden er stofferne, der indgår i HIV-behandlingen, meget toksiske (giftige), og det kræver veluddannet personale, der kan informere patienterne om, hvornår og hvor meget medicin de skal tage.