4. december 2009

Ny ordbog letter klimakommunikationen

Isbjerg (foto: Ilya Haykinson)CO2-regnskab, kysterosion og iskerneboringer ... det kan være svært at holde styr på alle klimatermerne. Og når hele verdens opmærksomhed rettes mod København og COP15-topmødet i de næste uger, bliver det endnu sværere, for så vil mange af klimasamtalerne foregå på engelsk.

Men allerede nu er der sproghjælp at hente, for i dag lancerer Københavns Universitets Humanistiske Fakultet en dansk-engelsk / engelsk-dansk klimaordbog, hvor du har mulighed for at oversætte mellem 900 danske og engelske ord, der alle har med klimaet at gøre.

En gave til oversætterne

Det er selvfølgelig først og fremmest oversættere, som får glæde af den nye klimaordbog, men også journalister, kommunikationsfolk og alle andre, der arbejder med at formidle klimastoffet, har nu et lettilgængeligt værktøj til deres rådighed.

 - Ordlisten er tænkt som en hjælp til enhver, der læser, skriver og taler om klimaet på dansk og engelsk. Den tager udgangspunkt i de klimarelaterede tekster, som Oversættelsescentret på Det Humanistiske Fakultet har oversat inden for det sidste år, fortæller Kirsten Nauja Andersen fra Oversættelsescentret.

- Klimaordbogen er lagt på nettet, så den er tilgængelig inden COP15-topmødet i næste uge, men vil løbende blive udviklet og udbygget fremover.

Her finder du ordbogen

Oversættelsescentret ved Det Humanistiske Fakultet har i samarbejde med Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Københavns Universitets Klimasekratariat og Center for Sprogteknologi samlet og oversat alle de termer, der nu er tilgængelige på hjemmesiden https://hum.ku.dk/klimaordbog.

Har du forslag til nye ord og ændringer, så er du velkommen til at kontakte Oversættelsescentret på oc@hum.ku.dk