8. december 2009

Next Generation - nye videniværksættere på vej

Next generationDanske universitetsstuderende har en høj faglighed, men savner viden og værktøjer til at omsætte den til nye ideer og værdiskabende aktiviteter. Det skal et nyt regionalt projekt med Københavns Universitet i spidsen nu ændre på.

Next Generation 

Projektet, hvis fulde titel er 'Next Generation - højtuddannede iværksættere og entreprenører i Region Hovedstaden', vil kvalificere de universitetsstuderende til at se mulighederne i deres faglige viden for nye ideer, projekter eller virksomheder.

Målet er at skabe en entreprenant foretagsomhedskultur blandt alle studerende og sikre, at de bedste virksomhedsideer får plads til at blive udviklet i samspil med etablerede aktører uden for universiteterne. Det skal blandt andet ske gennem kurser, workshops og andre arrangementer. De studerende skal undervises af et elitekorps af undervisere, som etableres som et led i projektet.

Stærkere partnere

Aktiviteterne udvikles og udbydes i samspil mellem Københavns Universitetet, DTU og CBS, Venture Cup, Øresund Entrepreneurship Academy, Symbion Management A/S, Københavns Erhvervscenter, Væksthus Hovedstadsregionen og en række andre. Det er første gang, så mange aktører er gået sammen om et samlet løft af området, hvilket bidrager til en sammenhæng i indsatsen i alle dele af projektet - fra aktiviteter for den nysgerrige studerende, hjælp og rådgivning og til opstart af nye virksomheder.

- Det er vigtigt for Danmarks fremtid, at studerende på universiteterne får den bedst tænkelige undervisning og vejledning i innovation og iværksætteri. Derfor er vi på KU glade for, at det er lykkedes os at samle en stærk partnerkreds omkring et så stort og nyskabende projekt, siger rektor Ralf Hemmingsen, Københavns Universitet.

Millioner fra Vækstforum Hovedstaden

I 2005 etablerede KU sit første studentervæksthus på Det Humanistiske Fakultet. Nu er der to - Katalyst og Katapult - der sammen dækker bredt over alle universitetets fagområder. De to studentervæksthuse bliver centrale omdrejningspunkter for KU's indsats i Next Generation.

Det er Vækstforum Hovedstaden, der har bevilget penge til Next Generation som et led i den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Projektet har et samlet budget på knap 36 millioner kroner over de næste fire år, og finansieres gennem Den Europæiske Socialfond, regionens erhvervsfremmemidler og medfinansiering fra partnerne. Projektet starter januar 2010.