31. december 2009

Stor bogserie om religion i det 21. århundrede

24 ud af 37 forventede bøger i bogserien Religion i det 21. århundrede fra Københavns Universitet er nu udgivet. De øvrige 13 er undervejs, heraf 11 på større engelsksprogede forlag.

Religion som satsningsområde

Bogserien Religion i det 21. århundrede blev igangsat i forbindelse med Københavns Universitets tværfaglige satsningsområde af samme navn, som løb af stablen fra 2003-07. Formålet med satsningsområdet var at tilvejebringe tværfaglig forskning og undervisning vedrørende religioners udvikling og betydning i det 21. århundrede i forhold til fire hovedområder:

Religion, samfund og ret
Religion mellem konflikt og forsoning
Religion i transformation 
Religiøs viden og viden og religion.

Forskere fra 6 ud af universitetets 8 fakulteter har bidraget til forskning, undervisning og formidling i relation til satsningen.

Bogserien Religion i det 21. århundrede

Bogomsalg: Nye muslimer i DanmarkBogserien blev oprettet med det formål at formidle hovedresultaterne af den tværfaglige forskning. Der er indtil videre udsendt 24 bøger i serien, og selvom satsningsområdet formelt er afsluttet, arbejdes der fortsat på publikationsserien. Senest er der udkommet en bog om det teologiske landskab i Chile, som det så ud, da Chiles militærdiktator Augusto Pinochet i 1990 gik af som præsident, og blandt forårets planlagte udgivelser er blandt andet en bog om "Sharia som diskurs".

En del af bøgerne, især de dansksprogede som "Gudstro i Danmark" fra 2005 og "I hjertet af Danmark" (om dansk mentalitet) fra 2008 bruges bredt, fx. på gymnasier og professionsuddannelser. Andre belyser emner af en stor interesse i den offentlige debat, fx. "Ny muslimer i Danmark" fra 2007 og en engelsksproget bog om Religion, politik og EU-medlemsskab i Tyrkiet fra 2008. De fleste af især de engelsksprogede bøger henvender sig primært til en lang række tværfaglige forsknings- og undervisningsmiljøer.

Den tidligere formand for satsningsområdets styregruppe, lektor Hans Raun Iversen fra Det Teologiske Fakultet er godt tilfreds med resultaterne.

- Vi satte os nogle ambitiøse mål. Det syntes vist alle, da vi begyndte arbejdet. Men målene er opfyldt i form af forskning og forsknings publicering, konstaterer Hans Raun Iversen og tilføjer:

- Det er positivt at kunne konstatere, at der stadig bidrages med ny viden om området fra de forskere, som indgik i satsningsområdet, og at der stadig er bred interesse for den forskning, som bogserien formidler.

Størstedelen af de resterende bøger i bogserien forventes udgivet i løbet af 2010.