29. december 2009

Forskere udfordrer resistensudvikling

Medierne rapporterer jævnligt om alvorlige sygdomstilfælde, der er relateret til den stigende forekomst af multiresistente bakterier. Aggressive infektioner på hospitaler udgør et alvorligt sundhedsproblem. Bakterierne bliver resistente over for de antibiotika, der findes på markedet. Det kræver nytænkning på lægemiddelområdet. Nu vil det nye 'Danish Center for Antibiotic Research and Development' (DANCARD) med forskere fra bl.a. Københavns Universitet udfordre den uheldige udvikling på flere fronter.

Nye antibiotika i støbeskeen

Lektor Hanne Mørck Nielsen fra Institut for Farmaci og Analytisk Kemi og lektor Henrik Franzyk fra Institut for Medicinalkemi på Københavns Universitet en del af teamet på det nye center, der får base på Statens Serum Institut. Centret er et tværfagligt forskningssamarbejde mellem 11 forskningsinstitutioner og virksomheder, heriblandt Københavns Universitet, Ålborg Universitet, Roskilde Universitet, DTU, Novozymes, DHI og Statens Serum Institut.

– Vi vil udvikle nye mere effektive antibiotika og adressere nye metoder til at omgå resistensudvikling. Samtidig ønsker vi at øge effekten af eksisterende antibiotika ved at udvikle teknologier, hvor lægemiddelstoffet indkapsles i nanopartikler – fx liposomer – som kan interagere bedre med det inficerede væv og dermed bakterierne, fortæller lektor Hanne Mørck Nielsen fra Institut for Farmaci og Analytisk Kemi på Det Farmaceutiske Fakultet.

Kapløbet med bakterierne

Bakterier som Staphylococcus aureus er en af de mest almindelige årsager til, at der går betændelse i operationssår. Men disse bakterier kan desuden være årsag til en lang række sygdomme – fra bylder og madforgiftning til livstruende infektioner som fx betændelse i hjertet. Billede af bakterien Straphylococcus aureusBakterier som disse har været et stort problem på alverdens sygehuse siden 1940’erne, men hidtil har lægemiddelindustrien udviklet nye antibiotika i takt med bakterieevolutionens aggressive fremfærd. Til trods for at antibiotikaresistensen stiger dramatisk over hele verden i disse år, forsker lægemiddelindustrien dog stort set ikke i nye antibiotika. Det er simpelthen for dyrt i forhold til den mulige indtjening, idet der er flere penge i lægemidler til behandling af kroniske sygdomme. Bakterierne er derfor foran i kapløbet – resistensen stiger, og behandlingsmulighederne bliver mindre.

Den nyeste antibiotikagruppe (fluorquinolonerne) kom frem sidst i 1980´erne, og der er i øjeblikket ingen nye antibiotika under registrering. Målet er, at DANCARD skal udvikle en til to nye antibiotika rettet mod folkesygdomme som lungebetændelse og kroniske sår. Forskerne på DANCARD vil også udvikle teknologier til at forhindre binding til æggehvidestoffer i blodet, så den aktive antibiotikakoncentration bliver forøget. Endelig vil de udvikle metoder til at undersøge antibiotikas effekt i den enkelte patient.

DANCARD har netop modtaget små 31 millioner kroner af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for sundhed, fødevarer og velfærd. De otte millioner kommer Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet til gavn i form af tre ph.d.-stipendier.

Emner