7. januar 2010

LIVE - fra Big Bang i CERN til Blegdamsvej

På Niels Bohr Institutets facade på Blegdamsvej er der opsat et lyskunstværk, et Colliderskop, som direkte transmitterer signalerne fra fysikeksperimenterne på CERN i Schweiz. Colliderskopet består af næsten hundrede af diodelamper, der i en strøm af lys viser signalerne fra kollisionerne i partikel-acceleratoren på CERN.

Lyskunstværket er en afspejling af de faktiske begivenheder i LHC-acceleratoren. Sporene fra LHC’en i Cern
bevæger sig hen over facaden i stadigt skiftende mønstre. Nogle lamper lyser kraftigt et kort øjeblik, andre
lyser svagt og gløder langsomt ud alt efter den enkelte partikels masse og energi. På samme måde vil
partiklens bane bestemme, hvilke lamper der lyser. Indimellem er der langt mellem de enkelte begivenheder, andre gange vil de komme væltende oven i hinanden.

Colliderskopet er skabt af billedkunstnerne Christian Skeel og Morten Skriver i samarbejde med fysikerne Clive Ellegaard og Troels C. Petersen. Hensigten med at placere lyskunstværket på Niels Bohr Institutets bygning er for det første at skabe en stærk symbolsk markering af den tætte forbindelse mellem Niels Bohr Institutet og et af verdens mest betydningsfulde fysikforsøg, men også at skabe interesse for selve forsøget og for naturvidenskab generelt.

Niels Bohr Institutet er en af de forskningsinstitutioner i verden, der har bidraget mest til de teoretiske forudsætninger for LHC-forsøget, og forskere fra instituttet har udformet væsentlige dele af to af de enorme detektorer.

Universets begyndelse – i tal og lys

Eksperimenterne finder sted i Large Hadron Collider (LHC), som er en 27 km lang cirkulær underjordisk magnettunnel, hvor subatomare partikler knuses mod hinanden med ekstrem kraft. Formålet er at finde ud af, hvordan vores univers så ud umiddelbart efter det opstod for 13,7 milliarder år siden. De voldsomme begivenheder i acceleratorens indre bliver registreret af detektorer, som genererer mange tera-bytes af data om dagen. Som regel ser fysikerne på denne overvældende mængde af information som tal og kurver.

Colliderskopet prøver derimod på at visualisere LHC’ens datastrøm fra partikel-kollisionerne på en mere umiddelbar og synlig måde med de knapt hundrede diodelamper, der er integreret i facaden på Niels Bohr Institutets hovedbygning. Ved at benytte alle de parametre, som findes i strømmen af data og kombinere dem med partikelkollisionernes tilfældighedsrytme kan man gengive signalet fra LHC’en som en gigantisk dynamisk lysskulptur.

Universets gåder

 De data, som colliderskopet videreformidler, kommer fra den såkaldte TRT detektor, der er en af to detektorer i LHC acceleratoren, der er udviklet på Niels Bohr Institutet. Detektoren har omkring 500.000 detektor-rør, som giver et signal, når en ladet partikel passerer igennem, og ud fra dens bane og energi kan man bestemme partiklens oprindelse og rekonstruere, hvad der skete i kollisionen.

Med kollisionerne i ATLAS-detektorerne håber forskerne at kunne finde svar på nogle af fysikkens store uløste gåder, f.eks. hvad der skaber tyngdekraften. De leder efter den såkaldte Higgs-partikel, som ifølge den teoretiske standardmodel giver al ting masse. Higgs-partiklen er en vigtig brik i fysikkens puslespil – om den findes, håber forskerne at opklare med eksperimenterne i CERN.

Se forsøgene live på Niels Bohr Institutets facade på Blegdamsvej. Colliderskopet er foreløbigt planlagt til at køre indtil 2011. Projektet er støttet af Kunststyrelsen, Velux Fonden og Niels Bohr Fonden.