18. januar 2010

KU hilser offentliggørelse af Burka-rapport velkommen

Rapporten er udarbejdet af medarbejdere ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet, og arbejdet med indsamling af oplysninger og rapportering fandt sted i perioden 15. september 2009 til 15. oktober 2009.

Rapporten falder i to dele. Første del er en religionssociologisk kortlægning af anvendelsen af identitetsslørende beklædningsgenstande først og fremmest i Danmark. Den del er udarbejdet under ledelse af professor, dr. phil. Margit Warburg. Anden del handler om den religionshistoriske baggrund for anvendelse af identitetsslørende beklædningsgenstande og er udført under ledelse af professor, dr. phil. Jakob Skovgaard-Petersen. Endelig er der et appendix, der giver betegnelser og definitioner på forskellige typer af ansigtsslør.
Forskerne bag rapporten om brugen af niqab og burka i Danmark glæder sig over, at forskningsrapporten nu er blevet offentliggjort.

- Det er tilfredsstillende, at rapporten nu er offentligt tilgængelig, så alle har mulighed for at få et indblik i forskningen og dens konklusioner. Nu kan alle tage udgangspunkt i undersøgelsens resultater frem for rygter, udtaler dekan Kirsten Refsing fra Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Det har fra opgavens start været aftalt mellem KU og Indenrigsministeriet, at universitetet kunne offentliggøre rapporten uredigeret og i sin helhed 40 dage efter, at den var blevet behandlet i ministeriet og havde dannet baggrund for et evt. lovforberedende arbejde.