22. januar 2010

Hjernen er et dovendyr

Hvis vi vil forhindre, at Kurt Westergaard bliver overfaldet med en økse, må vi øge overvågningen. Hvis vi vil forhindre terrorforsøg i luftrummet, må vi indfase body-scannere i lufthavnene. Sådan har hver problemstilling en rationel løsning. Bilder vi os ind. Undersøgelser viser imidlertid, at menneskets hjerne ikke er rationel:

Sigge Winther Nielsen- I stedet for at opsøge informationer, afvejer fordele og ulemper ved de forskellige alternativer og på den baggrund træffe en rationel beslutning viser undersøgelser, at hjernen er doven og i stedet laver smutveje, siger Sigge Winther Nielsen forsker i politisk psykologi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og en af redaktørerne bag antologien Politisk psykologi, som udfordrer ideen om mennesket som et rationelt væsen.


Hjernens smutveje

Og hjernens smutveje er helt nødvendige i et moderne samfund, hvor den konstant bliver bombarderet med informationer:

- Smutvejene hjælper den menneskelige hjerne med at simplificere de enorme mængder af information, som den udsættes for. Det betyder for eksempel, at hjernen i højere grad trækker på viden vi netop har fået frem for mere relevant viden, vi fik i går, og at vi trækker mere på information, der bekræfter vores holdninger end information som modsiger dem, siger Sigge Winther Nielsen.

Psykologien i terrorbekæmpelse

Hver menneskehjerne, hvad enten den tilhører en politiker, forsker eller et helt almindeligt menneske laver disse smutveje, og derfor er det også nærmere psykologi frem for rationalitet, der for eksempel kan hjælpe med at bekæmpe terrorisme:

- Vi så det bl.a. ved økseangrebet mod Kurt Westergaard nytårsdag. PET vidste, at øksemanden var en del af et terrorrelateret netværk, og de havde ham derfor under overvågning. PET havde med andre ord indsamlet rigelig med information, men anvendelsen af den information, de allerede havde, var forkert. Det kræver mange ressourcer at anvende efterretninger og samle trådene. Der er en reel risiko for, at PET og andre efterretningstjenester mister overblikket og tager den forkerte smutvej. Mere overvågning og mere information kan altså let føre til et overload af information, siger Sigge Winther Nielsen.Politisk psykologi

Bogen Politisk psykologi - fordi politik er personligt er netop udkommet. I bogen belyser 14 bidragydere en række fænomener som krig og krise ud fra psykologi - og giver os dermed nye måder at forstå politik på.