28. januar 2010

Nyskabende Kierkegaard-forskning på KU

Fra semesterstart 2010 bliver Københavns Universitet verdensførende inden for forskningen i Kierkegaard – denne dato bliver Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) en del af Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Et af centrets nye banebrydende forskningsprojekter sætter Kierkegaard i spil i forhold til moderne coaching af medarbejdere og ledere.

Coachen KierkegaardSøren Kierkegaard

De sidste par år er Kierkegaards navn ofte dukket op på alverdens hjemmesider for diverse konsulentvirksomheder, der lever af at rådgive erhvervslivet. Det er ifølge lektor Pia Søltoft, som forsker på Kierkegaard Centeret, ikke så mærkeligt: 

 - Fænomenerne selvudvikling og coaching afspejler, at moderne mennesker gerne vil hjælpes på vej i deres søgen efter identitet. Coachen yder hjælp til selvhjælp ved at stille spørgsmål frem for at give svar. Den metode kender vi helt tilbage til antikkens filosoffer og altså også fra Kierkegaard, som hævder, at selvet ikke kun er en gave men også en livslang opgave, fortæller Pia Søltoft.

Ny mening i krisetider

I løbet af 2010 afholder Kierkegaard Forskningscenteret bl.a. en workshop for virksomhedskonsulenter om selvudvikling i et kierkegaardsk perspektiv og en konference om fremtidens ledelsesideal. Nyheder om initiativerne vil blive publiceret på Søren Kierkegaard Forskningscenterets hjemmeside

På trods af, at coaching som trend udsprang af det økonomiske opsving, som gav almindelige mennesker overskud til udforske sig selv, har krisen ifølge Pia Søltoft ikke taget livet af ideerne om selvudvikling – men snarere givet dem nyt liv:

 - Selvudviklingsteorierne giver ny mening i nedgangstider – også i erhvervssammenhæng. Krisen har medført, at rigtig mange er blevet tvunget til at omdefinere, ikke bare deres jobsituation, men hele deres liv. Det enkelte menneske er blevet tvunget til at se på sig selv med nye øjne og genfinde sit selv på en ny måde. Kierkegaard siger, at mennesket, for at løse den opgave som livet udgør, skal blive opmærksom på og acceptere hele den livshistorie, som det ikke selv har skabt, men som alligevel har formet det selv, det er. Både det positive som man er stolt af og det negative, som man ikke bryder sig om. Hans tanker kan både ses som en kritik og en korrektur af moderne selvudviklingsteorier og den coaching-kultur, der er udsprunget heraf, uddyber Pia Søltoft.

Flere forskerkræfter og forbedret undervisning

Søren Kierkegaard Centeret er et Centre of Excellence og huser i dag yngre og ældre forskere fra hele verden. Udover flere forskerkræfter vil indlejringen under Det Teologiske Fakultet på Købehavns Universitet også betyde, at undervisningen i Kierkegaard styrkes. Som noget nyt vil centeret både udbyde tværfaglig dansk og engelsksproget undervisning, og efter- og videreuddannelseskurser hvert semester.

Dekan for Det Teologiske Fakultet Steffen Kjeldgaard-Pedersen hilser sine nye kollegaer velkommen:

 - Søren Kierkegaard Centeret har siden 1994 dannet ramme om tværfaglig Kierkegaard-forskning, omfattende udgivelsesvirksomhed, undervisning og samarbejde med erhvervslivet. Forskerne på centret er anerkendt i hele verden, så indlejringen er en stor berigelse for fakultetets forskningsmiljø, som vi glæder os meget over, udtaler han.

Kom til indlejringsfest

Indlejringen af Søren Kierkegaard Forskningscenteret bliver fejret den 11. februar kl. 13.15 - 15.00 på Det Teologiske Fakultet, hvor alle er velkomne til at komme og høre mere om Kierkegaard-forskningen og forskningscenteret. Se programmet og læs mere om indlejringen.