25. januar 2010

25 millioner til forskning i radiokulturarven

Det tværinstitutionelle samarbejde LARM, som holder til på Københavns Universitet, skaber nu grundlaget for forskning i radiokulturarven med opbygning af et digitalt arkiv for radioens kilder til historiens bevægelser og begivenheder. Det kan lade sig gøre fordi LARM - som det eneste humanistiske projekt - har modtaget en bevilling på 25 millioner fra den nationale pulje for forskningsinfrastrukturer.

En guldgrube for forskningen

Da kammersanger Emil Holm henvendte sig til lytterne ved Statsradiofoniens åbning i 1925, havde han fornemmelsen af, at han satte gang i noget stort. Det kom til at holde stik. Fra sin spæde start har radioen været samlingspunkt og samtaleemne. Gunnar Nu Hansens inciterende rapporter fra store sportsbegivenheder ringer stadig i ørerne på ældre radiolyttere. Det samme gør Siva-skriget, der sammen med andre radiokrimier lagde gaderne øde i 1950‘erne.

Yngre generationer forbinder radioen med melankolske aftener til lyden af Det elektriske barometer eller satiriske eftermiddage med Børneradio, Tæskeholdet og De sorte spejdere. Og radioens særlige formidling af stemninger og lydbilleder fra hverdagslivet har tryllebundet de fleste.

Radioen har haft en enorm betydning for danskerne, og optagelserne af radioens udsendelser udgør i dag en uvurderlig, men endnu uudnyttet kilde til danskernes kultur og historie. De mange tusinde timers nationale og lokale radioudsendelser er en sand guldgrube for den humanistiskeforskning.

Radioens programmer har skabt særlige lytterkulturer og også særlige måder at organisere dagen på - for lige om lidt er der radioavis - og det er interessant at se nærmere på for kulturanalytikere, sociologer og etnologer. Sprogforskere vil med hjælp af arkivet være i stand til meget præcist at følge det danske sprogs variationer og udvikling gennem de sidste 70 år, og musikforskere vil kunne undersøge, hvordan popmusikken er blevet formidlet i den kommercielle radio såvel som i den danske public service radio. 

LARM er en international frontløber

Hovedformålet med LARM-projektet er at etablere en humanistisk infrastruktur med digitale værktøjer, der gør det muligt for forskerne at søge i og beskrive den radiofoniske kulturarvs mange optagelser. Desuden skal der opbygges en oversigt over radioudsendelser - en national bibliografi for radioen. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem it-specialister, arkivarer, humanistiske forskere, forskere i informationsvidenskab og designere. Et nøgleord for projektet er brugerdreven innovation.

Forskningens analysearbejde bliver hjulpet på vej af de udviklede værktøjer, men også af nye sociale tjenester, hvor man kan arbejde i facebook-lignende fora og samtidig have direkte adgang til lydoptagelserne. Endelig bliver de nye værktøjer, teknologier og tjenester væsentlige i forskernes formidling af viden om radioens kulturarv til studerende, skoleelever og andre brugere.

Det er en satsning, der også internationalt set viser vejen for, hvordan man kan etablere en arbejds- og forskningsstøttende adgang til den digitale kulturarv.

LARM bygger informationsmotorvejen til arkiverne

Centralt i LARM-projektet er samarbejdet med landets to store lydarkiver, DR's radioarkiv og Statens Mediesamling, der er del af Statsbiblioteket. Programmer fra DR's egne arkiver udgør en delmængde af det kommende arkivs indhold. Lige nu er DR ved at digitalisere alle udsendelser fra 1989 og frem til 2005. Derudover stiller Statsbiblioteket flere hundrede tusinde timers optagelser til rådighed for infrastrukturen.

Målet er, at forskerne og studerende ved de højere læreanstalter skal have adgang til disse lydfiler via Statsbiblioteket. De skal kunne streame lyd direkte til deres egne computere og lytte til optagelser fra det digitale arkiv, der lige nu rummer stof nok til 114 års koncentreret lytning. 

Adgangen til materialerne forudsætter indgåelse af aftaler med rettighedshaverne, og det er en vigtig del af projektet at få dem på plads. Den digitale motorvej mellem lydarkivet og forskernes arbejdspladser leveres af Forskningsnettet, som også vil kunne understøtte arkivet, når det en dag udvides til at omfatte tv-programmer og andre audiovisuelle optagelser.

Institutioner

LARM er et samarbejde mellem en række forsknings- og kulturinstitutioner: Københavns Universitet repræsenteret ved Det Humanistiske Fakultet, RUC, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Biblioteksskole samt Danmarks Radio, Statsbiblioteket, Forskningsnettet og Danmarks Mediemuseum.

Projektet løber fra 2010 til 2012 og ledes af rektor Ib Poulsen, RUC, og institutleder Marianne Ping Huang, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Projektets opstart vil blive markeret i begyndelsen af april med en reception og forelæsninger af internationale forskere med speciale i lydarkiver og radioforskning. Program vil blive annonceret senere.