7. januar 2010

Forskere skræddersyr vacciner med nanodesign

Illustration af en nanopartikelInnovativt design af nanopartikler er udgangspunktet for et nyt forskningsprojekt med deltagelse af forskere fra bl.a. Københavns Universitet, der skal udvikle og forbedre vacciner til infektionssygdomme.

– Ved hjælp af avanceret nano- og bioteknologi vil vi skræddersy hjælpestoffer til vaccination mod sygdomme som tuberkulose, influenza og streptokokker. Samtidig vil vi forsøge at finde en bedre vaccinationsmetode – det konkrete mål er at udvikle en vaccine, som patienterne kan optage over slimhinderne via inhalator. Det vil både være nemmere for patienterne og give et bedre immunrespons, fortæller Camilla Foged, der er lektor på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi på Det Farmaceutiske Fakultet, som er en del af projektet.

Perfekt aflevering

Moderne vacciner er baseret på udvalgte komponenter fra den sygdomsfremkaldende organisme – kaldet antigener. Det er nu muligt at producere disse komponenter i en meget høj renhedsgrad. Det betyder, at de - modsat tidligere tiders vaccination med levende mikroorganismer - ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for mennesker.

Den høje renhedsgrad betyder imidlertid, at komponenterne ikke er i stand til at aktivere immunforsvaret og tilkalde og aktivere de celler, som sætter kroppens immunforsvar i gang. Derfor kombineres antigenerne oftest med et eller flere hjælpestoffer, der kan aktivere immunsystemet. Hjælpestofferne kan være delivery-systemer – fx nanopartikler, der afleverer antigenet til immunsystemet på den rette måde og stimulerer aktiveringen af et beskyttende immunrespons.

Københavns Universitet og Statens Serum Institut samarbejder om udvikling af effektive hjælpestoffer baseret på positivt ladede nanopartikler af lipider – kaldet liposomer – som kan transportere forskellige aktive stoffer som antigener eller andre hjælpestoffer.

Nyt forskningscenter

Et nyt forskningscenter for nanovacciner har netop modtaget 25 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd for Sundhed, Fødevarer og Velfærd. Det Sundhedsvidenskabelige, Det Biovidenskabelige og Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet er med i projektet, der ledes fra Statens Serum Institut. Udenlandske universitetspartnere deltager også i samarbejdet – Forschungszentrum Borstel i Tyskland samt Lund Universitet i Sverige. 

– Statens Serum Institut har i mange år haft et positivt og givtigt samarbejde med Københavns Universitet, hvor mange forskningsgrupper spiller en betydelig rolle for forskning inden for – og udvikling af – nye vacciner. Universitetets forskningsgrupper dækker tilsammen vaccinefeltet bredt fra ekspertise i specialiserede dyremodeller til en dybere fysisk-kemisk forståelse af vacciner, siger ph.d. Dennis Christensen fra Statens Serum Institut, der er koordinator i det nye forskningscenter.