21. januar 2010

Bibelforskere vil aflive myte om Det Nye Testamente

Bibelforskere verden over har i mange år ment, at to af Det Nye Testamentes evangelier, henholdsvis Matthæus- og Lukasevangeliet, delvist bygger på en forsvunden kilde betegnet som Q. I et nyt forskningsprojekt vil forskere fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet forsøge at påvise, at dette tabte skrift aldrig har eksisteret.

Q: Det Nye Testamentes x-faktor

Chr. III bibel - Foto GNU licence.Markusevangeliet udgør det ældste af Det Nye Testamentes fire evangelier og dateres til omkring 70 e.kr. Matthæus og Lukasevangelierne har hidtil været anset som samtidige og har været dateret til 80-90 e.kr. De to evangelier indeholder begge stof, som også optræder i Markusevangeliet, og forskere mener derfor, at evangeliernes forfattere har haft Markusevangeliet som fælles kilde. De to evangelier har imidlertid også en stor fællesmængde af stof, som ikke stammer fra Markusevangeliet (bl.a. Fadervor). På baggrund af dette har forskere konkluderet, at de to evangelier har haft adgang til en anden og nu forsvunden kilde, som man har givet betegnelsen Q; så at sige Det Nye Testamentes x-faktor.

Evangelierne som genskrevet bibel

Forskningsprojektet på Det Teologiske Fakultet, der er blevet bevilliget 4,7 millioner kr. af Velux Fonden, har fået betegnelsen "Evangelierne som genskrevet Bibel". I projektet vil en gruppe bibelforskere kortlægge udviklingen fra det ældste til det yngste af de fire evangelier i Det Nye Testamente og forsøge at påvise, at Lukasevangeliet skal dateres senere end Matthæusevangeliet, samt at det fælles stof i de to skrifter skyldes, at forfatteren til førstnævnte har brugt Matthæusevangeliet som kilde.

- "Der er adskillige omstændigheder som peger på, at Matthæus og Lukasevangelierne ikke er skrevet samtidig, men at der kan være mellem 30 og 50 år imellem deres udfærdigelse. Og i lyset af det, er det langt mere sandsynligt, at forfatteren til Lukasevangeliet også kendte og brugte Matthæusevangeliet", fortæller lederen af forskningsgruppen professor Mogens Müller.

Ifølge Müller er hypotesen om Q skriftet almindelig accepteret blandt bibelforskere:

- "I de fleste lærebøger bliver ideen om, at de to evangelier skulle bygger på en nu tabt kilde behandlet som noget nær et faktum - det er nok størstedelen af de forskere, som beskæftiger sig med Det Nye Testamente der tror på ideen om Q. Men som vi vil vise, har hypotesen altså alvorlige svagheder og bør erstattes af en forklaring, som er mere lige til"

Det fjerde evangelium 

Kortlægningen af evangeliernes indbyrdes kronologi vil også omfatte spørgsmålet om det fjerde evangelium Johannesevangeliet som ifølge Müller er vanskeligt:

- "Der er berøringspunkter mellem Lukas- og Johannesevangeliet men det er ikke entydigt hvad vej påvirkningen er gået. Vi vil undersøge, om det er muligt at forstå Johannesevangeliet som en anden kilde til Lukasevangeliet, som altså så vil være den seneste "overleveringsstation" i Det Nye Testamente".

Det 3 årige forskningsprojekt starter i sommeren 2010