12. oktober 2010

Stadig mindre administration på Københavns Universitet

BUREAUKRATI

Administration sluger stadig flere af universiteterne penge. Den påstand er på det seneste blevet fremført fra forskellige sider, men Københavns Universitet kan ikke genkende den problemstilling. De fremlagte tal stemmer ikke med KU's regnskaber.

Stor stigning i omsætning

Københavns Universitet har siden 2007 sparet 120 millioner kroner på administrationen. Hvor der i 2005 var 8 procent mere administrativt personale (kaldet TAP) end videnskabeligt personale (VIP), er vægtskålene tippet, så der i begyndelsen af 2010 var 7 procent flere forskere end administratorer (se figur 1). 

 - Vores administration bliver stadig mere effektiv. På trods af sammenlagt færre ansatte i administrationen på institutter, fakulteter og i Fællesadministrationen, har KU siden 2007 håndteret en vækst på 25 procent i antallet af eksterne projekter, der stiller store krav til administration, konstaterer universitetsdirektør Jørgen Honoré.  

Figur 1: Årsværk på KU fordelt på VIP og TAP

Universitetsdirektøren peger på, at Københavns Universitets omsætning samtidig er steget med 24 procent fra 2007 til 2010. Det skyldes særligt, at universitetet er blevet bedre til at tiltrække midler fra private fonde og indgå samarbejde med virksomheder (se figur 2 og 3 nederst på siden - klik på billederne for at se dem i et større format). 

Administrativt ansatte forsker også

De tal der viser, at administrationen på universiteterne vokser, passer ikke med KU’s regnskaber. Og tallene tager ikke højde for, at mange administrativt ansatte er direkte tilknyttet forskning. 45 procent af de såkaldte administrativt ansatte på KU er direkte tilknyttet forskning som laboranter, teknikere mv. I KU's system til registrering af forskning, er der tilmed p.t. 720 TAP-ansatte som løbende registrerer egen publiceret forskning. Tallene tager heller ikke højde for, at alle ledere i forbindelse med den ny universitetslov overgik fra at være registreret som forskere til at være  administrativt ansatte. Eller at den administration og it-support, der tidligere lå på institutterne ofte var kategoriseret i regnskaberne som forskning. Efter centraliseringen til fakulteterne, registreres dette nu mere retvisende som administration.

Detailstyring øger administrationen

Der er ikke blevet mere administration på KU. I dag ligger universitetets administration til gengæld mere centralt - netop for at gøre den mere effektiv ved at samle den.

 - Vi er konkurrencedygtige med andre højt rankede universiteter i verden. Omfanget af vores administration ligger på niveau med universiteter som for eksempel Oxford og Yale. Det selv om evalueringen af universitetsloven dokumenterer, at der er meget detailstyring i Danmark og krav om mere administration. Danmark har for eksempel mange detaljerede regler på uddannelsesområdet i forbindelse med eksamen, gennemførelsestid, frafald og så videre, konstaterer universitetsdirektør Jørgen Honoré

- Hvis politikerne ønsker at reducere administrationen markant, kræver det at ministeriet udsteder færre regler. Eller at de videnskabelige medarbejdere er parate til at løfte flere administrative opgaver på for eksempel studieområdet - det er næppe hensigtsmæssigt for forskningen eller noget forskerne selv ønsker, siger Jørgen Honoré.

I forhold til studieområdet spiller administrationen en vigtig rolle, som den unuancerede administrationskritik ikke forholder sig til. Når stadig flere studerende for eksempel bliver færdige på normeret tid, skyldes det blandt andet en aktuel øget vejledningsindsats fra studieadministrationerne. 

Figur 2: Antal eksternt finansierede projekter på KU 

Figur 3: Omsætning eksternt finansieret forskningsprojekter på KU