1. oktober 2010

Skæv befolkningspyramide på international kongres

Aldringsforskning

Forskere verden over sætter fokus på den aldring, som sker fra det øjeblik vi fødes og til vi dør. Befolkningspyramiden ændrer sig: vi lever længere, får færre børn og skal være sunde og arbejdsdygtige langt op i alderen. For at undgå sygdom og skrøbelighed, er det det vigtigt at forstå, hvordan vi ældes.

Den 5. - 7. oktober sætter over 100 forskere fra 12 lande hinanden stævne i København, hvor Københavns Universitet er vært for en international kongres med overskriften 'Ageing, Longevity and Health'.

Lev sundt - lev længe Kongressens logo

40 internationale aldringseksperter fra bl.a. USA, Singapore, Japan, Holland, Australien, UK og Norge vil i løbet af kongressen diskutere forskellige emner som: Genernes rolle i aldring, hvordan hjernen holdes i topform, aldersrelaterede sygdomme og forebyggelse, sundhedssystemers håndtering af den ændrede befolkningspyramide, tidlige sygdomsmarkører og samfundets syn på aldring.

- Det vil højne livskvaliteten hos den enkelte at ældes sundt. Forskningen skal bidrage med ny viden om, hvordan flere mennesker kan opnå et sundt liv og en sund alderdom. Vi skal motiveres, mens vi er unge, så vi får flere gode år i den sidste halvdel af livet. Det betyder også, at vi må undersøge aldringens udfordringer ud fra forskellige vinkler og inddrage både biologiske, sociale, psykologiske og samfundsrelaterede faktorer, fortæller leder af Center for Sund Aldring ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet professor Lene Juel Rasmussen.

Samarbejde om fremtidens udfordringer 

Kongressen er led i samarbejdet inden for 'International Alliance of Research Universities', IARU, og det er Center for Sund Aldring på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der arrangerer konferencen.

- Aldringsforskning bliver stadig mere vigtig, da den gennemsnitlige levealder fortsat stiger, og vi mangler viden om aldringens biologi, fortæller dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Kongressen giver forskere fra IARU-samarbejdets tema 'Ageing, Longevity, and Health' en enestående mulighed for at mødes og udveksle tværdisciplinære ideer og resultater."