1. december 2010

Antiterrorlove harmonerer med retsstaten

RETSSIKKERHED

Prisvindende afhandling fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet viser, at terrorlovgivningen generelt harmonerer med den danske retsstat. Afhandlingen peger dog også på en række punkter, hvor terrorlovgivningen udfordrer retsstaten og dens grundlæggende principper.

Adjunkt Anders Henriksen fra Det Juridiske Fakultet har netop vundet Advokatsamfundets internationale priskonkurrence med sin afhandling 'Et lille bidrag om... Retsstaten og antiterrorisme'. Med afhandlingen undersøger Anders Henriksen antiterrorlovenes indflydelse på retssikkerheden og danskernes personlige frihed.

Frihedsbegrænsning ikke et problem

PolitiDen overordnede pointe i afhandlingen er, at den største udfordring mod vores retsstat fra antiterrorlovgivningen ikke så meget udgår fra indholdet af lovgivningen, men derimod snarere fra en lejlighedsvis mangel på respekt for proces og form:

- Vi skal ikke være så bange for de frihedsbegrænsninger, som vores politikere skriver ind i en terrorlov. Det, som vi skal være bekymrede for, er mere konkret kvaliteten af lovgivningsprocessen i Folketinget, anvendelsen af upræcise vendinger i love som straffeloven og risikoen for overdreven brug af hemmelige beviser i anvendelsen af loven, siger Anders Henriksen fra Københavns Universitet.

Tunesersagen udfordrer

For tiden harmonerer antiterrorlovene nogenlunde med den danske retsstat. Det skyldes bl.a., at de danske myndigheder i modsætning til myndighederne i andre stater hverken har gennemført målrettede angreb mod mistænkte terrorister, holdt disse fanget i årevis uden domstolskontrol eller uden udsigt til løsladelse eller udleveret dem til stater i Mellemøsten, der er kendte for at udøve tortur. Terrorlovene skaber imidlertid alligevel udfordringer for vores retsstat:

- Havde Højesteret ikke omgjort byretten og landsrettens afgørelse i Tunesersagen, ville Danmark eksempelvis være blevet medlem af den klub af stater, der bl.a. tillader myndighederne at frihedsberøve folk på baggrund af hemmelige beviser. Og sådan en klub skulle vi helst ikke blive medlem af. Så længe, der er et politisk ønske om at forebygge terrorisme og opretholde en relativ høj grad af sikkerhed i det danske samfund, vil vores retsstat være udfordret, men jeg mener, at de mange kritikere af antiterrorlovene undervurderer, at det aktuelle pres på vores retsstat over tid får os til at indse værdien af retsstaten, siger Anders Henriksen.

Anders Henriksen har i sin afhandling alene set på antiterrorlovenes indflydelse på retsstaten og altså ikke antiterrorlovgivningen i sammenhæng med anden lovgivning som fx lømmelpakker, bandepakker osv.

Med prisen fra Advokatsamfundet følger 250.000 kroner. Læs hele Anders Henriksens afhandling.