10. november 2010

Huskøbere satser alt økonomisk

Privatøkonomi

Plads til familien betyder alt for os, når vi køber hus. Nyt forskningsprojekt viser, at vi for at få flere kvadratmeter er villige til at løbe risikoen for, at økonomien falder sammen som et korthus, hvis vi pludselig bliver ramt af arbejdsløshed.

Tal fra eBillede udlånt af Realmæglernet nyt forskningsprojekt om danske huskøberes økonomiske situation viser, at vi er meget risikovillige, når det handler om boligkøb. Professor Søren Leth-Petersen på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har taget initiativ til projektet:

- Vi kan allerede nu se et tydeligt mønster, der viser, at danske familier er villige til at løbe en stor økonomisk risiko, når de køber hus. Det interessante er også, at fornuften bliver tilsidesat i netop denne situation i livet. I andre situationer, når for eksempel samme familie investerer i en ny bil, så handler familien igen økonomisk forsvarligt, siger Søren Leth-Petersen.

Unikke data om forbrugeradfærd

Professor Søren LSøren Leth-Peterseneth-Petersen og hans projektpartner Joao Ejarque, gæsteforsker på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, er i gang med at bearbejde tal fra et register, som kun findes i Danmark og derfor er helt unikt i international sammenhæng.

Registeret dækker hele befolkningen i perioden 1987-2007 og indeholder information om husstandes indkomst, boligkøb, aktiver og passiver. De to forskere kan dermed undersøge risikovilligheden i hele befolkningen på kryds og tværs, og det giver ny viden om danskeres adfærd omkring huskøb, som ikke tidligere har været kendt.

Risiko med i købet

Forskningen viser, at folks indkomst typisk stiger i den periode, de køber hus. Det er også i denne periode børnene kommer til. Faktisk kan forskerne meget præcist se, at huskøbet ofte sker samtidig med at familien får et barn. Det betyder, at familien strammer økonomien maksimalt, så det nye hus kan blive så stort som muligt.

Lige efter at huset er købt, er der derfor næsten ingen penge til overs, og det er risikabelt, for de færreste kan garantere sig imod arbejdsløshed eller sygdom. Men danskere vil have plads til familien på trods af risikoen, så den er de fleste af os villige til at tage med i købet, forklarer Søren Leth-Petersen: 

- Inden vi gik i gang med projektet, havde vi en forventning om, at personer, der i forvejen mangler styr på økonomien, også ville være de mest risikovillige ved huskøb, så det har været en stor overraskelse at opdage, at det ikke er tilfældet. Tværtimod er det helt normalt at løbe en stor risiko som nyslåede husejere, siger Søren Leth-Petersen.

Tvangsauktion i sigte

Risikoen for at miste alt bliver desværre til barske realiteter for et stort antal familier hvert år. Forskerduoen har undersøgt de økonomiske vilkår for familier nøjagtig to år efter huskøbet, hvor den ene forælder mister sin indkomst. I den situation har familierne i gennemsnit, hvad der svarer til halvanden måneds løn i opsparing.

- Familierne skærer enten dramatisk ned på forbruget, for eksempel ved at droppe ferier, udskiftning af bil, nyt tøj og hvor de ellers kan spare. Eller også lader de være med at betale af på deres lån i huset, og så ender det på et tidspunkt på tvangsauktion, fortæller Søren Leth-Petersen.

Forskningsprojektet består af to dele. Første del handler om forbrugstilpasning ved indkomstændringer og gennemføres i 2011. Anden del handler om køb og salg af hus ved indkomstændringer og forventes afsluttet i 2012-13.

Nykredits Forskningspris

Søren Leth-Petersen modtager den 11. november 2010 Nykredits Forskningspris på 750.000 kr. for det her omtalte forskningsprojekt 'Huskøb og privatforbrug under indkomst- og husprisusikkerhed'.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen overrækker Nykredits Forskningspris 2010 og næstformand i Nykredits bestyrelse, Nina Smith, begrunder valget. Overrækkelsen finder sted kl. 17 til ca. kl. 18:30 i Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Journalister er velkomne til prisoverrækkelsen. Se Nykredits pressemeddelelse her.

Kontakt

Professor i økonomi Søren Leth-Petersen
Mail:
soren.leth-petersen@econ.ku.dk
Mobil: 61 26 49 54