30. november 2010

Medicin bedre end kondom?

HIV-forskning

HIV-medicin er i dag så effektiv, at patienter, der modtager behandling har næsten upåviselige mængder virus i blodet. Et nyt, europæisk studie ledet af Københavns Universitet vil nu undersøge præcist, hvor smitsomme de velbehandlede patienter er. Resultatet af undersøgelsen kan rejse spørgsmål ved grundlaget for den danske HIV-lov. Hvis de velbehandlede HIV-smittede ikke udsætter andre for nævneværdig fare, hvorfor kan de så idømmes op til otte års fængsel for ubeskyttet sex?

I 2008 konkluderede den schweiziske HIV/aids-kommission, at velbehandlede HIV-patienter ikke kan smitte andre ved ubeskyttet sex. Undersøgelser har vist, at den antiretrovirale terapi (ART), som man giver patienter med HIV var så effektiv, at velbehandlede patienter havde en uhyre lav - måske ikke eksisterende - risiko for at smitte andre - selv ved sex uden kondom.

Den schweiziske rapport skabte voldsom diskussion, og kommissionen var nødt til flere gange at pointere, at de ikke anbefalede, at HIV-smittede droppede sikker sex. Og der er stadig betydelig usikkerhed om, hvor smittefarlige velbehandlede HIV-patienter er. Moderne behandlingsvejledninger viser modstridende fortolkninger af risikoen. 

- Vi mangler mere præcise tal for, hvor lav risikoen bliver, fortæller Tina Bruun fra Copenhagen HIV Programme på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Hun er projektleder på det store europæiske PARTNER-studie, der skal belyse, hvor stor risiko velbehandlede HIV-smittede har for at give smitten videre.

1650 par med i ny undersøgelse 

Det nye europæiske HIV-studie skal i to år følge 1650 både hetero- og homoseksuelle par fra hele Europa, hvor den ene er HIV-positiv og den anden ikke er smittet. Studiet vil omfatte spørgeskemaer, rådgivning om sikker sex og smitterisici, og deltagerne bliver aktivt opfordret til at bruge kondomer.

Kravet til de par der skal være med i undersøgelsen er, at den HIV-smittede part er i behandling, og at parret har haft ubeskyttet sex i løbet af den seneste måned.

- Studiet bygger på den realistiske tilgang, at parrene kender sikker sex, men af forskellige årsager ikke altid praktiserer det. Samtidig kan kondomer gå i stykker eller glide af. Studiets hovedformål er at studere risikoen for HIV-transmission til den HIV-negative partner, men vi vil også prøve at forstå, hvorfor kondomer ikke altid bliver brugt i nogle parforhold, fortæller Tina Bruun. 

Studiet vil afgøre den virkelige risiko for infektion, når HIV-patienten er velbehandlet. Hidtidige observationer peger på, at risikoen for at få HIV fra en ubehandlet smittet er mellem 1:100 og 1:1000 pr. samleje. Med behandling kan den risiko gøres mellem 100 til 1000 gange mindre.

- Vi er altså selv med selv et forsigtigt estimat nede på en risiko på 1:10 000, fortæller professor i virussygdomme Jens Lundgren, der leder Copenhagen HIV Programme på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Dansk HIV-lov måske meningsløs 

Professor Jens Lundgren mener, at den nye forskning kan rejse spørgsmål ved rimeligheden ved deProfessor Jens Lundgrenn danske HIV-lov, der gør det strafbart at have ubeskyttet sex, når man er smittet med HIV.

- Med de mest forsigtige skøn af sikkerheden er ubeskyttet sex med en velbehandlet HIV-smittet ikke mere risikofyldt end sex med kondom med en ubehandlet HIV-smittet, som jo heller ikke er 100 procent sikkert. Men hvis du bruger kondom, bliver du ikke retsforfulgt. Det gør du til gengæld, hvis du praktiserer usikker sex, som velbehandlet HIV-patient, selvom begge tiltag giver ca. den samme grad af beskyttelse, siger Jens Lundgren. 

- Hvis dette studie sort på hvidt kan dokumentere, at risikoen ved ubeskyttet sex i visse tilfælde er mindre end risikoen ved sikker sex, hvor efterlader det så den danske HIV-lov? spørger Tina Bruun, der fremhæver, at HIV-loven i hverdagen faktisk kan øge risikoen for, at flere bliver smittet:

- Vi har det problem, at folk, der har mistanke om, at de kan være HIV-smittede, kan afholde sig fra at blive testet, for ikke at få deres sexliv kriminaliseret. Nogen fravælger også rådgivningsstederne, for tænk, hvis du møder en tidligere sex-partner, som pludselig anklager dig for at have smittet vedkommende?

 

Kontakt
Projektleder Tina Bruun
Copenhagen HIV Programme
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 35 45 57 93
Mail:
tbr@cphiv.dk

Professor Jens Lundgren
Copenhagen HIV Programme
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 35 45 57 57
Mail:
jdl@cphiv.dk