21. december 2010

Storskærme skal holde styr på data

IT og ØKONOMI

Med avancerede visualiseringer på store interaktive skærme skal it-forskningsprojektet 'WallViz' forbedre ressourceudnyttelsen i offentlige og private virksomheder. Bag det store projekt står Københavns Universitet og Århus Universitet som skal teste de nye metoder hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt virksomhederne Microsoft og Autodesk. Projektet har fået 14 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd. De medvirkende virksomheder har desuden givet 10 millioner kroner.

Mange virksomheder drukner i massive datamængder. Det nye it-forskningsprojekt 'WallViz' skal hjælpe til at tøjle disse data og derigennem holde virksomheders omkostninger nede og udnytte ressourcerne bedst muligt. Redskaberne er bl.a. hidtil usete hastigheder for datasøgning, multitouchskærme i vægstørrelse og interaktiv computergrafik til håndtering af komplekse datasamlinger.

Store skærme og eksperter i samspil

- Forestil dig, at du står over for en væg fuld af tal og grafer - og at du med en enkelt håndbevægelse eller blot viften med håndleddet kan få hele billedet til at ændre sig og vise nye resultater. Eller du går et par skridt tilbage - og så tilpasser skærmbilledet sig automatisk til dit synsfelt. Visionen er, at f.eks. Indenrigs- og Sundhedsministeriets eksperter skal kunne sammenligne landsdele, hospitaler og behandlingstyper og få lynhurtigt svar. Vi tror, at store skærme, grafisk visualisering og højtydende databaser er nøglen til at skabe overblik og forbedre mange Projektleder professor Kasper Hornbæk fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet.slags dataanalyse- og beslutningsprocesser, fortæller projektleder professor Kasper Hornbæk fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet. .

Om baggrunden for projektet forklarer han:

- Der er stærkt fokus på ressourceudnyttelsen i både private og offentlige virksomheder. I mange beslutninger af strategisk betydning indgår der analyser af komplekse datasamlinger. Fx skal partnerne i 'WallViz-projektet' rådgive beslutningstagere i sundhedssystemet ud fra data om mere end 8 millioner patientforløb på danske hospitaler. De skal også støtte virksomheder i at forbedre produktionsprocesser og serviceydelser ud fra hundredtusinder af poster i ERP-systemer, og desuden skal de bistå arkitekter og ingeniører med at gøre nyt byggeri mere energieffektivt ud fra resultater af op til 100 simuleringer.

Bedre analyser fremover

De hidtil kendte værktøjer til dataanalyse og beslutningsstøtte fungerer dårligt med så store datamængder, som virksomhederne i projektet skal analysere. Analysen af data er derfor besværlig og tager lang tid, og muligheder overses - med ressourcespild til følge.

- Vi vil undersøge, hvad der teknologisk skal til for at få visualiseringer på storskær-me og højtydende databaser til at fungere sammen. Desuden vil vi bringe disse teknologier i spil i projektpartnernes virksomheder for at sikre, at projektets resultater ikke blot er løsrevet teori eller teknologiske drømme, men kan bruges i praksis. I hospitalssektoren vil man eksempelvis kunne følge op på politiske beslutninger om, hvordan pengene skal bruges i sygehusvæsenet, få overblik over alle indlæggelser på alle hospitaler og anvende data, som hentes fra mange forskellige kilder til at følge op på benchmarking mellem hospitaler, så man kan se, hvorfor nogle klarer sig bedre end andre, fortæller Kasper Hornbæk fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Projektet vil strække sig over de næste 3-4 år.

Kontakt

Professor Kasper Hornbæk
Datalogisk Institut (DIKU), Københavns Universitet
Mail:
kash@diku.dk
Mobil: 30 95 78 83