7. december 2010

Nyt forskningscenter skal forudse finanskriser

Økonomi og it

Nyt center skal udvikle et computer-sprog, som skal ruste os mod ubehagelige og overraskende finansielle kriser fremover. Bag projektet står Københavns Universitet i samarbejde med finansverdenen. Projektet har fået den private finansverden til at gå sammen, selv om de er konkurrenter til daglig. Både den private finansverden og staten har skudt millioner i projektet. 

Finanskrisen har givet mange tomme lommer. Foto: ColourboxMan kan som bekendt ikke spå om fremtiden, men vi kan blive bedre til at vurdere risikofaktorer i den finansielle sektor. Et krav, som fremover bliver mere og mere påkrævet - ikke mindst i lyset af den nuværende finanskrise og dens indflydelse på verdensøkonomien. Det er baggrunden for et nyt finansielt forskningscenter, HIPERFIT, som den 1. januar 2011 åbner på Datalogisk Institut (DIKU) på Københavns Universitet.

Det specielle ved det nye center er, at det også har skabt et forskningsmæssigt samarbejde og partnerskab mellem Københavns Universitet og en lang række aktører i den danske finansverden, som normalt er konkurrenter.

Konkurrenter går sammen

- Det er første gang herhjemme, at vi slår kræfterne sammen i et sådant samarbejde inden for den finansielle sektor og forskningsverdenen. Et samarbejde, som skal føre frem til, at vi Professor Fritz Henglein skal lede det nye center. bliver bedre til at opstille økonomiske prognoser og risiko-modeller, som kan bruges af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder i den finansielle sektor - fx banker, siger professor Fritz Henglein, der er leder af det nye center.

Centret har fået 31,4 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråd under Forsknings- og Innovationsstyrelsen og 13,3 millioner kr. fra den private finansverden.

Foruden Datalogisk Institut og Matematisk Institut på Københavns Universitet er det Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, SimCorp og den franske it-virksomhed Lexifi foruden en række internationale forskningspartnere bl.a. University of Oxford, University of California og Carnegie Mellon, der indgår i samarbejdet. De danske partnere har etableret et strategisk samarbejde via organisationen CFIR (Copenhagen Finance IT Region).

Brug for hurtige analyser

Opgaven for it-centret HIPERFIT, som står for Functional High Performance Computing for Financial Information Technology, er at udvikle et helt nyt computer-sprog, som er hurtigere og bedre til at opstille finansielle beregninger i forhold til de nuværende programmer.

- Vi står med enorme datamængder og beregningstunge analyser, som er meget tidskrævende. Næste generations computere vil da også kunne udføre mere komplicerede beregninger, men stadig kun parallelt. Vi mangler programmeringssprog og -teknikker, som kan låse dette potentiale effektivt op, så løsningerne er gennemskuelige og pålidelige samtidig med, at de udnytter nutidens og fremtidens hardware fuldt ud. Det er dette problem, HIPERFIT vil angribe ved målrettet at kombinere supercomputere og 'finansmatematik'. Dette er i sig selv en fornyelse', påpeger Fritz Henglein, lederen af det nye center på Københavns Universitet. 

Fræk og ambitiøs forskning

Den aktive støtte fra Finansrådet og interessen fra de største danske banker og Danmarks førende finans-it hus har været afgørende for at skabe grundlaget for samarbejdet. Det samme er tilfældet med Det Strategiske Forskningsråd. Uden dets opmuntring og finansielle støtte til at satse på forskning, der er både frækt, ambitiøst og målrettet, ville HIPERFIT ikke være opstået i Danmark, mener Fritz Henglein.

Hvis det nye center på Datalogisk Institut på Københavns Universitet realiserer projektets mål, er der håb om, at vi er bedre forberedt til at forudsige kommende finansielle kriser og på den måde være i stand til at dæmme op for dem.