10. december 2010

Gymnasieelev vil styrke udkantsdanmark

FORSKERSPIRER

Undervisningsminister Tina Nedergaard kårede fredag den 10. december fire talentfulde gymnasieelever som vindere af årets Forskerspirerkonkurrence. Det skete ved et arrangement på Københavns Universitet. En af dem, der nu kan smykke sig med titlen Årets Forskerspirer 2010, er 3.g. elev Signe Andersen fra Holstebro Gymnasium og HF, der med sit samfundsvidenskabelige forskningsprojekt 'Yderområder - kan internationale erfaringer overføres til danske forhold?', har valgt at sætte fokus på et højaktuelt samfundsmæssigt problem.

Landskab. Foto: Sten PorseManglen på arbejdspladser til højtuddannede og et image som et mindre attraktivt sted at bosætte sig, er blot nogle af de udfordringer, der hører hjemme i det såkaldte udkantsdanmark. Men hvor problemerne er til at få øje på, så kniber det noget mere med at finde frem til løsninger. Det har det unge forskertalent Signe Andersen fra Holstebro sat sig for at gøre noget ved. Med den nye titel som Årets Forskerspirer og den medfølgende check på 20.000 kr. til at udføre forskning for, ser det ud til at lykkes.

Så snart studenterhuen er i hus, drager Signe Andersen efter planen først til Tromsø i Nordnorge og dernæst Skotland. Begge steder skal hun studere løsninger og erfaringer, der måske også vil kunne bruges til at løse problemerne med affolkning i de danske udkantsområder.

- Fra udlandet ved vi, at det blandt andet er økonomiske incitamenter, der virker, når der skal skabes vækst og tiltrækkes folk til yderområderne. Jeg vil gerne undersøge, om det også gælder i Danmark, siger den jublende lykkelige forskerspire Signe Andersen, der glæder sig til nu at kunne gennemføre sit forskningsprojekt.

Feltarbejdet og de udenlandske erfaringer skal Signe bruge til at finde frem til de spørgsmål, hun senere vil stille til henholdsvis politikere og borgere. Ideen er at nå frem til, hvad der er politisk vilje til i Danmark, og hvad der rent faktisk får folk til at blive i eller flytte til et udkanstsområde. Signe Andersen udfører sit projekt med vejledning fra professor Jens Blom-Hansen på Institut for Statskundskab på Århus Universitet og satser på at være klar med sine forskningsresultater i efteråret 2011.

Forskerspirerprojektet hjælper gymnasierne med at pleje talenter

Projekt Forskerspirer henvender sig til elever på alle landets gymnasiale uddannelser. Det har fokus på at understøtte og udvikle talenter i gymnasierne og meget gerne også inspirere de unge til at vælge forskervejen. Projekt Forskerspirer begyndte som et pilotprojekt med ganske få gymnasier i 1998. I dag deltager gymnasier fra det meste af landet, og konkurrencen mellem de mange forskningsprojekter er stor og niveauet for de unge talenters forskningsideer højt. Der konkurreres i fire kategorier: samfundsvidenskab, naturvidenskab, humaniora og bio/sundhedsvidenskab, og undervejs modtager spirerne vejledning fra etablerede forskere fra både ind- og udland.

Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over de dygtige elever og fremhæver, at Danmark på globalt plan skal konkurrere på viden og uddannelsesniveau.

- Vi skal være et skridt foran, når det gælder innovation og kreativitet, og Projekt Forskerspirer bidrager til at trække Danmark i den rigtige retning. Talentudvikling er helt centralt for at sikre den enkelte elev et meningsfuldt og udviklende uddannelsesforløb, og det er både innovativt og kreativt at udvikle forskerspirer allerede i gymnasietiden. Men det er ikke gjort med dette projekt. I efteråret nedsatte jeg en talentarbejdsgruppe, der skal udarbejde en samlet strategi for en sammenhængende og koordineret talentudvikling i Danmark. Jeg ser frem til gruppens anbefalinger og ved, at den blandt andet lader sig inspirere af projekter som dette, siger Tina Nedergaard.

Det er Københavns Universitet, der står for projektet, der støttes af Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.