10. december 2010

Milena Penkowa fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE

Som følge af den seneste tids uro, er Københavns Universitet og Milena Penkowa blevet enige om at afslutte samarbejdet dags dato.

Milena Penkowa er ikke blevet opsagt af Københavns Universitet, men har valgt at fratræde sin stilling af egen vilje. Dette sker for at skabe ro om de verserende sager, og for ikke at belaste Københavns Universitet, de tilknyttede fonde og projekter eller Milena Penkowas person yderligere.