16. december 2010

Novo-bevilling styrker dansk plantebiotek

BEVILLING

Novo Nordisk Fonden har bevilget 700 millioner kroner til et biotekcenter på DTU over de næste ti år. Københavns Universitets forskning inden for plantebioteknologi kommer også til at nyde godt af den nye bevilling. En femtedel af forskningsprogrammet forventes at blive drevet fra Københavns Universitet med professor Birger Lindberg Møller i spidsen.

Det nye Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (NNFCB) kommer til at rumme fem forskningsprogrammer. Ét af dem kommer primært til at ligge på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet. Det giver Københavns Universitet gode muligheder for at intensivere samarbejdet med DTU og blandt andet udveksle flere studerende inden for bioteknologi.

Forskningssamarbejde øger dansk konkurrenceevne

Professor Birger Lindberg Møller fra Det Biovidenskabelige Fakultet kommer til at stå i spidsen for Københavns Universitets forskning på området:

- Med en så stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden på tværs af to universiteter bliver mulighederne for samarbejde lagt bedre. Det er godt, for vi har rigeligt med forskningsmæssige udfordringer, og i et lille land som Danmark er det vigtigt, at det interne samarbejde fungerer. Det gør det lettere for danske forskere at få løftet projekterne og dermed konkurrere internationalt og tiltrække internationale topforskere.

De plantebiokemiske forskere på Københavns Universitet skal blandt andet lave værdifulde stoffer i mikroorganismer ved brug af gener fra planter. Produktionen vil typisk foregå i gæringstanke. Målsætningen er at opklare såkaldte biosynteseveje i planter og finde de gener, der danner bioaktive stoffer med interessante egenskaber. Det kan enten være til medicin eller som aroma- og smagsstoffer. Nogle stoffer er så komplekse, at de er svære at lave kemisk i dag. Andre stoffer kommer fra sjældne planter eller planter, der er svære at dyrke. Forskerne skal identificere de gener, der er ansvarlige for stoffernes dannelse i planter. DTU har på den anden side stor erfaring i at få gener udtrykt i mikroorganismer og få optimeret processerne.

Bæredygtige processer kan afløse miljøbelastende

Professor Birger Lindberg Møller peger på, at dette projekt kan vise, hvordan samfundet på sigt vil kunne erstatte energikrævende og miljøbelastende kemiske processer, med mere bæredygtige processer, hvor enzymer gør arbejdet:

- Fremtidens samfund kan ikke baseres på fossile brændstoffer. Men udviklingen af de teknologier, der skal erstatte processer baseret på fossile brændstoffer med bæredygtige biologiske processer, tager tid. Udviklingen er forskningstung og kræver derfor store investeringer. Med bevillingen over ti år får centret mulighed for at udføre den grundforskning, der skal til.

I den næste fase skal udviklingen føres videre til, at forskerne laver nye bioaktive stoffer og bio-polymerer i alger, mosser eller planter.

- Alger og mosser kan dyrkes i lukkede tanke. Men hvis vi i fremtiden skal sikre os en stabil forsyning af biomasse, der kan tilfredsstille det store behov for bioenergi, er det helt nødvendigt, at vi gør brug af de planter, der står på vores marker, understreger professor Birger Lindberg Møller fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.