25. februar 2010

25 år med fokus på Afrika

Afrikansk kvinde. Foto:Michael GrabowskiNår verdens øjne retter sig mod Afrika, er det ofte med udgangspunkt i de krige, katastrofer og den fattigdom, der præger det store kontinent. På Københavns Universitet har forskerne ved Center for Afrikastudier længe haft et bredt tværfagligt blik på det afrikanske område. Centeret, der fredag d. 26. februar kan fejre sit 25 års jubilæum, blev etableret i kølvandet på en tid, hvor Danmark gradvist blev mere internationalt orienteret, og hvor den danske bistand til udviklingslandene i bl.a. Afrika voksede.

- I dag forsker vi i emner som udviklingsstøtte, religion, sundhed, klima og konflikter. Og det voksende antal studerende på Afrikauddannelsen bliver klædt på til at analysere og forstå de mange komplekse problemstillinger, der præger nutidens Afrika, fortæller centerleder Stig Jensen.

Det handler om at gøre en forskel

Det afrikanske kontinent er verdens næststørste og uden sidestykke verdens allerfattigste. Selvom det i sig selv kunne berettige til en central placering på den globale dagsorden, så må Afrika stadig betegnes som det glemte kontinent.

- Katastroferne i Afrika finder næsten altid vej til avisernes forsider, men i global sammenhæng er det afrikanske kontinent stadig marginaliseret. Noget af det, vi tilbyder på Center for Afrikastudier, er et bredere perspektiv, der også kan være med til at give Afrika sin egen stemme, siger Stig Jensen.

Uddannelsesmæssig frontløber

De seneste år har der været stigende international opmærksomhed på Afrika. Og sommerens fodbold VM i Sydafrika vil givetvis få mange flere til at rette deres øjne mod kontinentet og de store samfundsmæssige udfordringer, landene i Afrika står over for. Opmærksomheden og den nye interesse kan også mærkes på Center for Afrikastudier, hvor søgningen til studiet stiger. Hvor det i begyndelsen handlede om at videreuddanne folk i Afrika, er uddannelsen i 2005 blevet opgraderet til en selvstændig toårig kandidatuddannelse, der giver ret til titlen cand. mag. i Afrikastudier.

- Udviklingen er bemærkelsesværdig, fordi det er første gang i Danmark, at et områdestudium (her Afrika) er blevet godkendt som en selvstændig faglig enhed, der kan kvalificere til en kandidatgrad, siger Stig Jensen og tilføjer, at det, at uddannelsen nu er overgået til at foregå på engelsk, giver mulighed for at tiltrække internationale studerende, f.eks. fra Afrika.

Markering af 25 års jubilæet

Fredag d. 26. februar fejrer Center for Afrikastudier sit jubilæum under temaet "Betydningen af Afrikastudier før og nu". På dagen deltager fremtrædende danske og internationale gæster som Paul Nugent, præsident for Afrikastudier i Europa og den zimbabwiske forfatter Brian Chikwaram. Udover det faglige program, vil der også være afrikansk musik og kunst. Arrangementet starter kl. 13.15 og foregår på Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 46 (Auditorium 7,1. sal og auditorium 12, 4. sal).