2. februar 2010

Rektormøde med demonstranter

Rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen har i dag holdt møde med repræsentanter for de studerende fra Biologisk Institut og Institut for Geografi og Geologi, som demonstrerer mod besparelserne på de to institutter. I mødet deltog også Rektor Ralf Hemmingsen inviterer de studerende indenforrepræsentanter for Studenterrådet. Mødet blev afholdt efter, at dekanen for Det Naturvidenskabelige Fakultet Nils O. Andersen mødte demonstranterne i går.

På mødet blev det drøftet, hvordan universitetet undgår, at flere af de naturvidenskabelige fag kommer i en længerevarende negativ spiral. De to institutters uddannelsesindtægter (STÅ-produktion) er faldet med henholdsvis 25 og 50 pct. siden år 2000, og der er i dag markant færre studerende end blot for nogle få år siden. Det giver færre indtægter og påvirker antallet af kurser, der kan udbydes. Institutledelserne har meldt ud, at det er to valgfri kurser på kandidatuddannelsen på biologi og et valgfrit kursus på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience, der bliver berørt her og nu.

- Jeg tror, der er behov for nytænkning omkring særligt geografi og geologi-uddannelserne. Jeg er indstillet på at nedsætte en taskforce, der kan undersøge, hvad universitetet kan gøre for at forbedre mulighederne for at rekruttere til disse uddannelser. Og jeg vil gerne tilbyde de studerende at deltage i det arbejde, udtaler Ralf Hemmingsen.

Studerende demonstrerer v. KU's hovedbygningAlle institutter på naturvidenskab er berørt af besparelser. På mødet blev det drøftet, at der nu er behov for at have fokus på uddannelsesområdet og særligt kvaliteten af de trængte naturvidenskabelige uddannelser. Med den løbende beskæring i de offentlige tilskud på 2 pct. om året er det en udfordring at skabe bredde i kursusudbuddet. Der er imidlertid mulighed for at skabe en ny tyngde i bl.a. geofagenes fremtid ved et tættere uddannelsessamarbejde med f.eks. både Statens Naturhistoriske Museum, Det Biovidenskabelige Fakultet og nogle af de mange nye grundforskningscentre på KU.