2. februar 2010

Fodbold som behandling af livsstilssygdomme

Netop offentliggjorte undersøgelser viser at motionsfodbold både kan bruges som behandling af forhøjet blodtryk og kan nedsætte risikoen for fald og knoglebrud. 

Bold får blodtryk til at falde

Et forskningsforsøg på inaktive mænd med forhøjet blodtryk har vist, at kun 3 måneders fodboldtræning 2 gange ugentligt giver en markant reduktion af blodtryk, hvilepuls og fedtprocent og er bedre end lægens gode råd om sund kost og fysisk aktivitet. Et sideløbende projekt med både utrænede kvinder og mænd viste tillige, at fodboldtræning på kort og lang sigt påvirker adskillige hjerte-kar risikofaktorer som kondital, hjertefunktion, karsystemets elasticitet og forgrening, kolesterol og fedtmasse. Effekter der var meget større end ved styrketræning og mindst lige så store som ved løb.

Foto fra projektetPeter Krustrup som er projektleder og lektor på Institut for Idræt ved Københavns Universitet, sammenfatter resultaterne således: "Vores undersøgelser viser at fodbold er en alsidig og intens motionsform, der giver en bredspektret positiv virkning på risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme og kan anbefales som en del af behandlingen af forhøjet blodtryk.

Læge Lars Juel Andersen fra Sportskardiologisk klinik på Gentofte Hospital, der er en af projektets samarbejdspartnere siger, at resultaterne er positivt nyt for de mindst 350.000 danskere, der har forhøjet blodtryk: "Det er velkendt, at fysisk inaktivitet er en væsentlig selvstændig risikofaktor for udvikling af kardiovaskulære sygdomme, men det er nyt, at en lystbetonet holdidræt som fodbold er effektiv i behandlingen af forhøjet blodtryk".

Forebyggelse af fald og knoglebrud

Forskningsprojektet på Københavns Universitet viste også at regelmæssig deltagelse i motionsfodbold giver bedre balance, større muskelmasse og stærkere knogler for inaktive kvinder og mænd uden fodbolderfaring. Effekter der tilsammen giver en betydelig nedsat risiko for fald og knoglebrud. Samtidig forbedrede fodboldspillet kvindernes rygreflekser ved en pludselig overkropsbelastning, hvilket nedsætter risikoen for akutte lænderygskader. I det randomiserede træningsstudie indgik også en løbegruppe, der trænede lige så meget som de der spillede fodbold. Alligevel opnåede løberne mere beskedne ændringer i rygrefleksrespons og knogledensitet end fodboldspillerne. Knogleforsker Eva Wulff Helge fra Institut for Idræt ved Københavns Universitet, udtaler: "Med avancerede målemetoder har vi kunnet vise, at kvinder lige før overgangsalderen øger knogletæthed og balance på blot 16 uger. Det viser at fodbold er god træning, hvis man vil forebygge fald og knoglebrud."

"Studierne har endvidere vist at 70-årige mænd, der har spillet fodbold hele livet har lige så god balance og hurtig muskelstyrke som utrænede 30-årige. Når børn, unge, voksne og ældre spiller fodbold udfører de mange sprinter, vendinger, tacklinger og skud og disse aktioner er formentlig årsagen til fodboldens positive effekter på muskelmasse, knoglestyrke og refleksrespons. Vores analyser viste samtidig at aktivitetsprofil og pulsbelastning er stort set den samme ved småspilskampe med 4, 8 og 14 spillere. Det er med andre ord meget enkelt at opnå en kombination af kredsløbstræning og styrketræning gennem fodbold," fortæller Peter Krustrup.

Om projektet

Anført af Peter Krustrup og Jens Bangsbo fra Institut for Idræt, Københavns Universitet, har 50 forskere fra syv lande studeret de fysiske, psykiske og sociale aspekter ved fodbold, og resultaterne har vist sig at være bemærkelsesværdige. En række artikler fra projektet offentliggøres den 2. februar ved et seminar på Københavns Universitet. Senere på måneden udkommer Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports med et særnummer indeholdende 14 videnskabelige artikler fra fodboldprojektet. Projektet er støttet af bl.a. FIFA's forskningsenhed F-MARC, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, TrygFonden, 3F, DBU og DIF.

Udover at lave opfølgningsstudier omkring langtidsvirkningerne af fodboldtræning på forhøjet blodtryk og forstadier til osteoporose, har projektets forskere også nye projekter i støbeskeen:

- Vi har planer om at undersøge effekten af motionsfodbold på andre patientgrupper - fx patienter med type II sukkersyge og kræft. Herudover vil vi i samarbejde med et internationalt netværk af forskere fra bl.a. England, Italien, Portugal, Schweiz, Tyskland, Norge, Sverige, USA, Kenya og Iran undersøge de hjerte-kredsløbsmæssige og muskulo-skeletale effekter af fodbold og andre boldspil som basketball, håndbold, volleyball og floorball for inaktive og overvægtige børn, samt for inaktive ældre, udtaler Peter Krustrup og Jens Bangsbo.

Kontakt:

Peter Krustrup

Mobil: 26 15 43 41
E-mail: pkrustrup@ifi.ku.dk

Mere information, billeder og filmklip kan hentes på www.ifi.ku.dk/fodboldsundhed