11. februar 2010

Frygt og fordømmelse af sex vinder frem

Debatten om seksualitet i de trykte danske medier er blevet mere og mere polariseret. Det viser en undersøgelse fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Især standpunkter, der udtrykker bekymring, angst, frygt og fordømmelse af seksuelle aktiviteter som analsex, gruppesex, pornografi, seksualisering af det offentlige rum og prostitution er fremherskende. Samtidig viser undersøgelsen, at der i stigende grad fremsættes krav om censur, regulering og forbud af seksuelle aktiviteter - oftest uden dokumenteret begrundelse og uden forankring i forskning og faktiske forhold.

I undersøgelsen analyseres artikler, læserindlæg, ledere og kronikker i den danske dagspresse fra 2004-2006, og disse sammenlignes med indlæg fra 1997:

- Mine tekstanalyser viser, at frygt og fordømmelse især retter sig mod kvinders og unges seksuelle adfærd. Denne fordømmelse er udtryk for en seksualmoralisme, hvor man fra statslig side vil diktere og pådutte befolkningen en særlig seksualitet, som man finder er rigtig. Dermed skaber og reproducerer man en seksuel rangordning, hvor nogle seksuelle lyster og aktiviteter vurderes positivt og som rigtige, sunde og gode, mens andre seksuelle lyster, fx analsex, gruppesex og porno, udelukkes. De lyster og erfaringer, der falder uden for de herskende forestillinger om den gode seksualitet, rammes således af mistænkeliggørelse, dæmonisering og sygeliggørelse, siger ekstern lektor ved Sociologisk Institut Morten Emmerik Wøldike, der står bag undersøgelsen.

Sexfrygt

Frygten og fordømmelsen i medierne afspejler ikke nødvendigvis holdningen i den brede befolkning:

- Tekstanalyserne peger på, at de frygtbårne og fordømmende holdninger i dagspressen i udpræget grad artikuleres af en bred gruppe af opinionsdannere, visse feministiske grupper og politikere fra især centrum-venstrefløjen. Men seksualmoralisme er ikke nødvendigvis en generel tendens i Danmark. Eksempelvis peger flere opinionsundersøgelser på, at der ikke er flertal i befolkningen for at forbyde købesex, som flere politiske partier og feministiske grupper ellers fører kampagne for, siger Morten Emmerik Wøldike.

Mangfoldige lyster

Og det er netop på denne måde, at opinionsdannerne får skabt en mistænkeliggørelse af den almindelige befolknings seksualiteter:

- De mange muligheder for seksuel lyst, som bl.a. de nye kommunikationsteknologier åbner for, gør selvfølgelig også kvinder og unge nysgerrige, og det fører ikke til noget godt at møde dem først og fremmest med bekymring, fordømmelse og mistænksomhed, siger Morten Emmerik Wøldike.  

Billede af bogomslagUndersøgelsen "Piger bliver ikke lykkelige af analsex. En kritisk undersøgelse af seksualmoralske standpunkter gennem de seneste år i Danmark" er netop udkommet i den nye skriftrække SEKSUALITETER, der vil fremme kritisk og uafhængig forskning og oplysning om forholdet mellem seksualitet, kultur, sundhed og samfund. SEKSUALITETER udgives af Center for Seksualitetsforskning ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.