31. marts 2010

Beskyldninger mod Københavns Universitet

Der er i pressen i dag sået tvivl om lovligheden af rekruttering af forskningsledere til det kommende 'The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Reserach', der på baggrund af en donation på 885 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden åbner på Københavns Universitet til oktober. Kritikken af Københavns Universitet drejer sig specielt om rekrutteringen af professor Oluf Borbye Pedersen, der kommer fra en stilling som forskningsleder på Hagedorn Research Institute, der i dag er en del af Novo Nordisk A/S.

De fem kommende forskningsledere, der blev præsenteret ved donationsoverrækkelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 22. marts, er alle rekrutteret af Københavns Universitet ud fra en vurdering af deres faglige meritter indenfor de konkrete forskningsområder for centeret.

- Det er ikke muligt at købe sig ind på Københavns Universitet, og ingen har i denne sag ønsket at gøre noget sådant. Uanset hvilken baggrund en forskningsleder måtte komme med, er det alene KU, der har indflydelse på konkrete forskningsprojekter og metoder og bestemmer, hvem der ansættes. Det er også KU, der har alle særrettigheder i forhold til opfindelser i forskergrupper på universitetet, udtaler rektor Ralf Hemmingsen.

De fem kommende forskningsledere vil alle blive ansat på Københavns Universitet i henhold til reglerne i ansættelsesbekendtgørelsen.

Ingen medarbejdere endnu ansat

I forbindelse med de rejste beskyldninger mod Københavns Universitet, har det været fremme i pressen, at op til 20 medarbejdere skulle overflyttes til universitetet uden forudgående opslag af stillinger. Dette forhold er ikke korrekt.

- Forskningsleder Oluf Borbye Pedersen har overfor Københavns Universitet udtrykt ønske om at tilknytte de medarbejdere, som i dag udgør hans forskningsenhed på Hagedorn Research Institute. Det er helt naturligt, at en forskningsleder ønsker at bevare momentum i den forskningsgruppe, der gennem en årrække har skabt resultater. I det konkrete tilfælde bliver det dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der skal finde en løsning inden for rammerne af de eksisterende love og bekendtgørelser, siger Ralf Hemmingsen.

Rektor oplyser endvidere, at der i andre tilfælde og på helt andre forskningsområder tidligere er fundet gode løsninger på indhusning af forskere og forskergrupper på KU, alt sammen inden for rammerne af gældende love og regler.

I den omtalte forskningsgruppe på 20 personer er der tale om 6 fastansatte medarbejdere, heraf 2 akademikere, 1 administrativ medarbejder og 3 laboranter. Den øvrige gruppe af medarbejdere omfatter ph.d. studerende, der allerede er indskrevet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole og postdoc´s i midlertidige projektansættelser.