27. marts 2010

Danmark i front inden for plantebioteknologi

LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er ved at forberede etableringen af Copenhagen Plant Science Center. Centeret vil cementere Danmarks position som internationalt førende inden for forskning i planter og uddannelsen af eksperter inden for plantebioteknologi.
Udpluk af planter. Foto: Wikimedia Commons

Centeret vil samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for plantebioteknologi.

Det vil i endnu højere grad sætte Danmark på verdenskortet, når det handler om at skabe ny viden og ressourcer, som kan udnytte planters uudtømmelige muligheder for at producere alt det, vi har brug for i fremtiden, eksempelvis plastic, tøj, mad, medicin og brændstof.

Bioenergi og bæredygtige fødevarer

Centeret, der har fået en bevilling på ca. 200 mio. kr., vil blive placeret på Frederiksberg, som en del af LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.

Her råder man i forvejen over miljøer, som inden for visse områder af plantebioteknologi hører til blandt verdenseliten, eksempelvis inden for bioenergi og bæredygtige fødevarer.

Centeret vil samle disse miljøer med forskere, studerende og erhvervsliv og skabe et kraftfelt inden for alle områder af plantebioteknologi, som Danmark ikke har haft før:

- Allerede i dag er vi verdensførende, men nu skaber vi de helt rigtige rammer, og det vil komme til at virke som et yderligere trækplaster for førende udenlandske forskere og ph.d.-studerende, siger dekan på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet, Per Holten-Andersen.

Centeret vil med sine godt 7.000 kvadratmeter stå klart om knap fem år og forventes at blive en af verdens førende plantevidenskabelige forskningscentre. Læs mere om bygningskonceptet for Copenhagen Plant Science Center.