25. marts 2010

God aftale for KU

Et flertal på Københavns Rådhus er i dag blevet enige om en omfattende anlægspakke med overskriften 'Kickstart København'. Den skal sikre gang i økonomien ved at investere i de kommunale kerneopgaver og udviklingen af byen. Aftalen er god for Københavns Universitet, fordi kommunen nu vil sikre det nødvendige plangrundlag for byggeri på Panum-komplekset, en ny laboratoriebygning på Det Farmaceutiske Fakultet samt bygningen af det nye Niels Bohr Science Park. Kommunen afsætter desuden 400.000 kr. til en forundersøgelse af et internationalt forsker- og kollegiebyggeri. Her bidrager Københavns Universitet med 50.000 kr.

Politisk støtte til investeringer

Som en del af aftalen skabes der rammer for, at Københavns Universitets Nørre Campus og Rigshospitalet kan udbygges for 5 mia. kr. i de kommende år. Københavns Universitet hilser aftalen velkommen:

- Vi er rigtig glade for denne aftale, fordi den sikrer de bedste rammer omkring udbygningen af universitetet til gavn for de studerende og ansatte. Jeg er sikker på, at nybyggeriet vil være med til at give nyt liv til bydelen og få stor betydning for udviklingen af København som vidensregion, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Københavns Kommune anslår, at de samlede investeringer i byggeriet på universitetet og Rigshospitalet vil give en effekt på knap 5.000 flere beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen.

Panum-byggeri og campusplaner

Midt i april udskriver Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet en international arkitektkonkurrence om udbygningen af Panum-komplekset, hvor anerkendte arkitekter skal levere bud på, hvordan opgaven kan løses. Bygningen skal være energirigtig, og den skal bidrage til at forbedre studiemiljøet og byrummet omkring Panum. Vinderen af konkurrencen bliver fundet efter sommerferien, og byggeriet skal stå færdigt i 2014.

Læs mere om Københavns Universitets campusplaner og Panum-projektet.