Fra ti ansøgninger til én prorektor – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2010 > 2010.4 > Fra ti ansøgninger til...

12. april 2010

Fra ti ansøgninger til én prorektor

Ved ansøgningsfristens udløb til stillingen som prorektor ved Københavns Universitet den 6. april, havde universitetet modtaget ti ansøgninger. Stillingen som prorektor har stået tom siden fhv. prorektor Lykke Friis den 24. november sidste år blev udnævnt til klima- og energiminister. Den nye prorektor skal ansættes snarest muligt.

Københavns Universitets prorektor udgør sammen med rektor og universitetsdirektør, universitetets øverste ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Den nye prorektor skal sammen med rektor og dekaner identificere og analysere universitetets styrkeområder og udfordringer og være drivkraft i arbejdet med at udforme, prioritere, gennemføre og følge op på udviklingsinitiativer og forandringer.

Ansættelsesproces

Det indstillingsudvalg, der skal rådgive rektor Ralf Hemmingsen i forbindelse med ansættelsen, vil nu gennemgå de indkomne ansøgninger og invitere udvalgte ansøgere til samtale. Der vil blive gennemført to samtalerunder, og de kandidater, der kommer til 2. samtale, vil blive testet. Herefter vil rektor afgive en begrundet indstilling til universitetets bestyrelse, som skal træffe den endelige beslutning om ansættelsen. Rektor forventer at give sin indstilling til bestyrelsen medio maj måned.

Indstillingsudvalgets medlemmer

Indstillingsudvalget består af rektor, en repræsentant for hhv. det videnskabelige og det teknisk-administrative personale, en studerende og to medlemmer udpeget af rektor. Udvalget er nedsat i henhold til KU’s ansættelsespolitik for ledere og er sammensat således:

  • Lektor Klemens Kappel, Det Humanistiske Fakultet (udpeget af det videnskabelige personale via de Akademiske Råd)
  • Laboratoriefunktionær Dorte Brix, Det Farmaceutiske Fakultet (udpeget af det teknisk-administrative personale via de Akademiske Råd)
  • Studerende Anders Ehlers (udpeget af studentersiden via de Akademiske Råd)
  • Dekan Henrik Dam, Det Juridiske Fakultet (udpeget af rektor)
  • Universitetsdirektør Jørgen Honoré (udpeget af rektor)
  • Rektor Ralf Hemmingsen (formand)