KU lytter til eksamensklager – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2010.4 > KU lytter til eksamens...

07. april 2010

KU lytter til eksamensklager

En række medier har i dag beskæftiget sig med en sag om eksamensklager på lægeuddannelsen på Københavns Universitet. Alle eksamener på uddannelsen bliver udarbejdet i et samarbejde mellem eksamensformand, kursusledere og censorer. I den konkrete sag har fakultetets kvalitetssikringssystem ikke fungeret tilfredsstillende. I det eksamenssæt, der kritiseres af de studerende, faldt en del af eksamensspørgsmålene desværre uden for det eksamenspensum, der er afstukket i studieordningen.

- Sagen er meget beklagelig, og vi har derfor allerede i januar undskyldt over for de studerende og iværksat forskellige initiativer for at rette op på fejlene og undgå, at de gentager sig. På baggrund af sagen fastlagde vi i februar en møderække med samtlige eksamensformænd, hvor studieleder og eksamenschef orienterer og afklarer forhold omkring roller og ansvar i forbindelse med udarbejdelse af eksamensopgaver, siger prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Seriøs klagebehandling

Normalt vil eksamensfejl af den pågældende karakter betyde, at eksamen skal annulleres, så de studerende er tvunget til at gå op til en ny eksamen. Det fandt fakultetet var for indgribende over for de mange studerende, der trods alt have aflagt en tilfredsstillende eksamen.

- Med udgangspunkt i de studerendes berettigede klage og med Videnskabsministeriets godkendelse, besluttede vi, at denne eksamen ikke skulle annulleres, men at bedømmelsen skulle ske på det korrekte grundlag; dvs. ud fra de eksamensspørgsmål, der lå inden for eksamenspensum. De studerende blev samtidig tilbudt at gå til den efterfølgende reeksamen uanset om de havde bestået den ordinære eksamen eller ej. De studerende kunne så beholde den bedste af de to opnåede karakterer. Fakultetet tog på denne måde de studerendes klage meget seriøst og fandt den løsning, der stillede flest muligt bedst, forklarer prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Sjældne sager

På Københavns Universitet afholdes der hvert semester ca. 30 eksamener på bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin med i alt næsten 7000 eksamenstilmeldinger. Der er ca. 50 eksamensklager pr. semester, hvor langt hovedparten går på, at klageren er utilfreds med bedømmelsen af sin besvarelse. Kun i ganske sjældne tilfælde klager de studerende over fejl ved eksamensspørgsmålene.