27. april 2010

Europa bliver en verdensmagt

Når vi i disse år diskuterer fremtidens verdensmagter, er det typisk Kina, Indien og Brasilien, der bliver nævnt først. Juraprofessor Joseph Weiler er imidlertid ikke i tvivl om, at Europa bliver en helt afgørende magt på den globale scene. Københavns Universitet inviterer den verdenskendte professor fra New York til København for at diskutere emnet. Joseph Weiler

Københavns Universitets tværfaglige forskningssamarbejde om Europa, EURECO, har fået den berømte juraprofessor Joseph H.H. Weiler til København. Mandag den 10. maj kl. 15-17 vil han under titlen: "Europe beyond Europe? From Ever Closer Union to Aspiring World Leader" diskutere Europa som fremtidens verdensmagt:

- Joseph Weiler er en af verdens mest indflydelsesrige fortolkere af den europæiske integrationsproces. Han ser EU som et unikt eksperiment, der ikke kan sammenlignes med nogen anden international organisation og heller ikke ligner en klassisk stat. Netop EU's særlige politiske karakter og værdier betyder ifølge Weiler, at Europa bliver fremtidens omstridte verdensmagt, siger adjunkt og ph.d. Rebecca Adler-Nissen, der er forskningskoordinator for EURECO.

Joseph H.H. Weiler er professor på det anerkendte New York University School of Law og er ekspert i europæisk forfatningsret og internationale forhold. Han har udviklet helt nye forståelser af bl.a. EU's demokratiske underskud og forsøg på at fremme menneskerettigheder.

Alle er velkomne
Joseph Weilers forelæsning er afslutningen på en forelæsningsrække med titlen "Europe beyond Europe", som EURECO har afholdt i løbet af foråret. Her har en række samfundsvidenskabelige, humanistiske og juridiske forskere præsenteret deres aktuelle forskning og hver givet deres spændende bud på, hvilken rolle Europa spiller uden for Europas egne grænser:

- Det er helt enestående, at det er lykkedes os at få Weiler hertil, så vi kan kun opfordre alle europainteresserede til at tilmelde sig. Vi oplever en stadig stigende interesse for vores åbne forelæsninger om Europa og EU både fra folk uden for universitetet og fra vores egne danske og udenlandske studerende og ansatte på Købehavns Universitet, siger professor Marlene Wind fra EURECO's koordinationsudvalg.

Der er tilmelding til forelæsningen med Joseph H.H. Weiler efter først-til-mølle-princippet på www.eureco.ku.dk.

Forelæsningerne fortsætter
EURECO fortsætter succesen med forelæsningsrækken og planlægger allerede nu en tredje forelæsningsrække, som løber af stablen i efteråret 2010.

For mere information om EURECO og forelæsningen: Rebecca Adler-Nissen 30 22 40 75.