7. april 2010

Identitetens mange ansigter

'Identitet' dækker over uendelig mange sammenhænge og opfattelser af, hvem og hvad vi er. Ikke mindst, fordi 'identitet' bliver brugt i landes og gruppers historiefortælling til at skabe et særligt ønsket billede eller tilhørsforhold. Københavns Universitets AmagerPå den internationale konference Challenging Identity den 8. - 9. april bliver identiteten endevendt. Der vil være 15 forskere fra forskellige akademiske fag fra ind- og udland og deres lige så mange forskellige bud på identitetens ansigter – fra Andalusien til Danmark.

KU-center i international top

På konferencen vil en af KU’s ledende forskere på identitetsområdet, professor Dan Zahavi, gribe fat i den eksistentielle vinkel og stille spørgsmålet, om identitet er noget man har, eller noget man får? I sit oplæg vil han give et bud på et svar og fortælle, hvorfor spørgsmålet om identiteten er så vigtigt at forholde sig til i dag: 

- Spørgsmålet om selv-identitet er ikke blot af umiddelbar eksistentiel relevans for de fleste mennesker – hvad vil det sige at være et selv? Er jeg den samme fra fødsel til død? Kan radikale skift i ens værdier og overbevisninger forandre en så meget, så man bliver en anden? Det spiller også en vigtig rolle for en lang række videnskabelige discipliner: Hvornår i barnets udvikling bliver det et selv? Kan lidelser som skizofreni eller Alzheimers svække eller helt ødelægge ens selv-identitet? I hvilket omfang er stabiliteten af ens selv-identitet kulturelt variabel? Siger professor Dan Zahavi.

Dan Zahavi leder Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet. Centret blev i forbindelse med en nylig afsluttet international evaluering vurderet som værende en excellent rollemodel for, hvordan humanistiske forskningsområder kan opbygge internationalt anerkendte Centres of Excellence.

- På centret har vi siden 2002 arbejdet med disse vigtige identitetsspørgsmål. Det har foreløbig resulteret i over 400 publikationer og et globalt forskningsnetværk bestående af førende forskere fra universiteter i Europa, USA og Canada. I evalueringen blev centret karakteriseret som havende markeret sig stærkt i den internationale top, fortæller Dan Zahavi.

Program og oplægsholdere

Konferencen Challenging Identities er åben og gratis for alle og løber af stablen torsdag den 8. og fredag den 9. april på Københavns Universitet Amager. Det er Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, der står for konferencen med professor Peter Madsen som arrangør. Se program og oplægsholdere.