Kick-off for DK's største innovationssamarbejde – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2010.4 > Kick-off for DK's stør...

16. april 2010

Kick-off for DK's største innovationssamarbejde

Den 19. april lanceres Danmarks hidtil største innovationssamarbejde. Projekt "Next Generation - højtuddannede iværksættere og intraprenører i Region Hovedstaden" skal være med til at rette op på, at Danmark har for få såkaldte vækstvirksomheder, der er afgørende for den økonomiske udvikling. Projektets mål er at styrke de universitetsstuderendes og nyuddannedes evner til at skabe vækst – både som selvstændige iværksættere og som agenter for innovation og udvikling i etablerede virksomheder.

Next Generation ’sparkes’ i gang med en åbningskonference og studenterkonkurrencen "Copenhagen Welfare Challenge" hvor tværfaglige studenterteams skal løse en case fra Københavns Kommune, der handler om at reducere ungdomskriminaliteten i byen.

Alle faser af innovationskæden

I projekt Next Generation arbejder Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School sammen med Fonden for Entreprenørskab, Symbion Management, Københavns Erhvervscenter og Venture Cup om at skabe en ny virkelysten generation af højtuddannet arbejdskraft.

- Styrken ved Next Generation er, at det er et samarbejde mellem tre universiteter, der er førende på hver deres felt og en række organisationer, der har erfaring med at støtte innovation og udvikling. Tilsammen kan partnerne tilbyde uddannelse, rådgivning og konkret hjælp til virkelystne unge i alle faser af innovationskæden – fra en idé fødes til den er modnet og på markedet, siger rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns Universitet.

Fire år med initiativer

Københavns Universitets afdeling for Forskning og Innovation er projektansvarlig for Next Generation, der løber over fire år fra 2010 til 2013. Blandt projektets initiativer er at:

  • Etablere et korps af eliteundervisere, der skal løfte niveauet for undervisningen i entreprenørskab.
  • Oprette praktisk træning og sparringsforløb der skal give universitetsstuderende øvelse i iværksætteri og forandringsprojekter.
  • Sætte spot på, hvilke tilbud om uddannelse og hjælp til entreprenørskab, der er til rådighed for de universitetsstuderende.
  • Arrangere internationale konferencer der skal skabe opmærksomhed om Hovedstadsregionen som vækstregion. 

Projektets budget er på knap 35 millioner kroner. 25 pct. er finansieret af partnerne. 25 pct. finansieres af region Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og 50 pct. finansieres fra EU's socialfond.