10. maj 2010

Lav mødredødelighed tegn på sundere samfund

Hvert år dør flere hundrede tusinder kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel og 99 pct.  af disse dødsfald finder sted i udviklingslandene. Intet andet sundhedsproblem i verden er så ulige fordelt.

Mor og barnI september er Danmark vært for FN's statusmøde om udmøntningen af de otte såkaldte 2015-mål eller "millenium development goals" og her vil det triste billede være, at det går skidt med at nå det femte mål, der handler om at nedbringe mødredødelighed. Tirsdag d. 11. maj er Københavns Universitet medarrangør for det årlige Mors dag seminar, der sætter fokus på mødredødelighed. Blandt talerne er den afrikanske læge Godfrey Mbaruku, der har været med til at vise vejen frem.

Afrika har store problemer

I alt for mange lande i Afrika syd for Sahara har der ikke været fremskridt de sidste 10 år.

- Der er brug for, at vi gør noget nu, og erfaringerne viser, at det kan betale sig at handle, siger professor Flemming Konradsen, der er leder af Copenhagen School of Global Health på Københavns Universitet. En investering i sikre fødsler redder liv og skaber fundamentet for et stærkere samfund både socialt og økonomisk.

- Al erfaring viser, at når kvinderne har adgang til familieplanlægning og til sikre fødsler, har de flere livsmuligheder, og der fødes over tid færre børn. Det giver kvinder mulighed for at i højere grad at uddanne sig og deltage i arbejdsmarkedet. Det bremser befolkningstilvæksten, og det frigiver ressourcer i familierne, hvilket kommer hele samfundet til gode, siger Flemming Konradsen.

Den onde cirkel kan brydes

- Vores forskningsprojekter viser ret klart, at mødredødelighed fungerer som et spejl for, hvor godt et sundhedssystem fungerer. Og et velfungerende sundhedssystemet er helt centralt, hvis de fattige udviklingslande skal bryde ud af den onde cirkel, siger Flemming Konradsen.

Det er faktisk muligt at vende den triste statistik. I et par af udviklingslandene er det lykkes at reducere mødredødeligheden med op til 90 % i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Og det kræver ikke ny, forkromet viden, men uddannelse lokalt.

Disse erfaringer sætter rammen for dette års Mors Dag-seminar på Københavns Universitet. Dagens hovedtaler er læge Godfrey Mbaruku, der stort set på egen hånd reducerede mødredødeligheden med 80 % i hele Kigoma regionen i Tanzania over en fem års periode.

Det gode eksempel i Tanzania

I perioden 1984-1991 faldt mødredødeligheden drastisk fra 933 til 186 per 100.000 levendefødte, under lederskab af Dr. Godfrey Mbaruku. Han dokumenterede omfanget af mødredødsfald i området og påviste også, at de fleste af disse dødsfald kunne være undgået, hvis sundhedssystemet havde ydet den rette behandling i tide.
Det lykkedes Dr. Mbaruku at forbedre kvaliteten af behandlingen på fødegangen på regionshospitalet gennem en række tiltag såsom undervisning af personalet i basale håndgreb, etablering af en blodbank, vedligeholdelse af udstyr og akut-medicin, samt supervision og kvalitetssikring, hvor dødsfald blev diskuteret og behandlingsforbedringer foreslået. I dag er Mbarukos erfaringer forbillede i flere projekter på Københavns Universitet.
- Hvis vi skal reducere mødredødelighed kræver det et stærkt sundhedssystem, hvor kvinder kan føde under overvågning af professionelle jordemødre. Og det kræver, at de har adgang til akut hjælp. Så kan det sagtens lade sig gøre at reducere mødredødelighed, men skal målet nås, fordrer det politisk vilje til at investere, siger Flemming Konradsen.

På seminaret debatterer blandt andre Udviklingsminister Søren Pind, hvordan Danmarks udviklingsbistand fokuserer på 2015-mål nr. 5, og ledende internationale sundhedsprofessionelle fortæller deres historier om succes og udfordringer i kampen for at redde mødre i den fattigste del af verden.

Sted:
Københavns Universitets Festsal, Frue Plads 4, København
Tid:
kl. 12:45-15:30

Arrangører
FN's Befolkningsfond (UNFPA), Enreca Health, Københavns Universitet

Kontakt
Professor Flemming Konradsen
leder af Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet
Mobil: 60 10 16 61
Mail: flko@sund.ku.dk