KU-professor bliver ny prorektor – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2010 > 2010.5 > KU-professor bliver ny...

11. maj 2010

KU-professor bliver ny prorektor

Thomas BjørnholmBestyrelsen på Københavns Universitet har valgt at ansætte professor Thomas Bjørnholm som ny prorektor på Københavns Universitet. Bjørnholm kommer fra en stilling som leder af Nano-Science Center på Københavns Universitet. Han tiltræder stillingen som prorektor 1. september 2010 og ansættes for en femårig periode.

Tværfaglighed i centrum

Den internationalt anerkendte Thomas Bjørnholm har en lang både forskningsmæssig og ledelsesmæssig karriere bag sig. Han er ph.d. i materialekemi fra Københavns Universitet og har de sidste 10 år arbejdet tværvidenskabeligt inden for en række spirende fagområder, bl.a. nano-science og det nye forskningsfelt syntesebiologi. Begge områder inddrager, udover den naturvidenskabelige grundforskning, også humaniora og samfundsvidenskab, når fordele og ulemper ved nye teknologier skal vurderes i et samfundsmæssigt perspektiv.

- Københavns Universitet arbejder målrettet på at styrke sin position som europæisk topuniversitet. Det gør vi bl.a. gennem øget internationalisering, udvikling af samspillet med omverdenen, og ved løbende at identificere styrkeområder inden for grundforskning og udvikling af uddannelser. Her kan Thomas Bjørnholm bidrage med sine erfaringer med netop udvikling af nye tværfaglige forskningsfelter, samarbejde med erhvervslivet og sit særlige blik for det internationale. Jeg ser derfor frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle universitetet sammen med den nye prorektor, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Grundforskning, ledelse og dialog

Som leder af Nano-Science Center har Thomas Bjørnholm været med til at opbygge både forskningsfeltet og rammerne omkring det fra bunden. På mindre end ti år er det lykkedes Bjørnholm og hans medarbejdere at skabe et forskningscenter i international topklasse, starte nye tværfaglige uddannelser, hjemtage mere end ½ mia. kr. i forskningsmidler i konkurrence med andre samt etablere forskningssamarbejder med en lang række virksomheder.

- Københavns Universitet har en enestående tradition for idérigdom, kreativitet og forfølgelse af personlige mål. Det skal vi værne om, men vi skal også huske fortsat at styrke den gode ledelse. Erfaringen viser, at de dygtige forskere søger derhen, hvor de dygtigste forskere og forskningsledere allerede findes. Her er den internationale konkurrence benhård. Noget af det, vi skal konkurrere på i fremtiden, vil være at få skabt optimale intellektuelle og fysiske rammer for både individer og grupper, fastslår den kommende prorektor Thomas Bjørnholm.