Hvorfor hjælper fysisk aktivitet? – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2010.6 > Hvorfor hjælper fysisk...

11. juni 2010

Hvorfor hjælper fysisk aktivitet?

Professor i kredsløb

En række studier har vist, at regelmæssig fysisk aktivitet hjælper personer med kredsløbsforstyrrelser og reducerer risikoen for udvikling af livstruende sygdomme. Men det er endnu uklart, hvilke cellulære forandringer, der er årsagen til denne effekt.

Ylva HellsteenProfessor Ylva Hellsten tiltræder et professorat i kredsløbsregulering i relation til fysisk aktivitet og sundhed ved Institut for Idræt på Københavns Universitet. I den anledning afholdes d. 18. juni en tiltrædelsesforelæsning med titlen "The role of physical activity for vascular growth and function in health and cardiovascular disease".

Resultater med stort potentiale 

Forelæsningen, der foregår på engelsk, tager udgangpunkt i Ylva Hellstens forskning, hvor hun bl.a. har opnået banebrydende resultater ved at kombinere en række unikke teknikker spændende fra celler dyrket i kultur til mikrodialyse (små membraner der placeres i musklerne) hos mennesker, kombineret med avancerede molekylærbiologiske metoder. Hun har også fundet forandringer i substanser, der er essentielle for væksten af musklernes små blodkar (kapillærer), og har belyst deres rolle i forandringerne af blodtrykket ved træning.

Ylva Hellsten har også opnået en række interessante resultater ved at anvende en model, hvor musklerne bevæges passivt. Der kan være et stort potentiale for behandling af patienter med kredsløbsproblemer i sådan en model.

Ylva på cykel i laboratoriet. Foto: Jens Jung Nielsen

Når musklerne arbejder 

Hvad der får blodtilførslen til de arbejdende muskler til at mangedobles under fysisk aktivitet, er et andet relateret tema. Det er stadig delvist uklart, hvad det er for signaler, der leder til den forøgelse, men Ylva Hellstens forskning har bragt os nærmere et svar. I elegante forsøg har hun sat flere systemer ud af spil hos mennesker og fundet, at et komplekst samspil mellem flere substanser er med til at forøge musklernes blodgennemstrømning under arbejde. En fundamental viden, der også kan blive til stor gavn for patienter, der højst kan gå 100 meter uden smerter pga. reduceret blodtilførsel til musklerne.