15. juni 2010

Få styr på de invasive arter

Indvandring

Invasive arter bliver en stadig større trussel mod naturens mangfoldighed. En ny webportal gør det nu meget nemmere at identificere de invasive dyrearter i havet.

Kinesisk uldhåndskrabbe, stor han med 'lodne
vanter' på klosaksene. Krabben stammer fra
Asien, men er ret almindelig i danske farvande.
Foto: Kathe R. Jensen.

De fleste kender den iberiske skovsnegl, som med lynets hast har spredt sig i de danske villahaver i løbet af ganske få år. Eller den amerikanske ribbegople, som har hærget i de danske farvande flere år. Men hvordan kender man forskel på den fremmede ribbegople og en almindelig dansk vandmand? Takket være Det Nordeuropæiske og Baltiske Netværk for Invasive Arter er det nu muligt, med få klik på computeren, at få identificeret fremmede arter fra havet korrekt, så man kan forhindre yderligere spredning og overvåge ændringer i de lokale økosystemer som forårsages af disse arter. Den nye bestemmelsesnøgle går endda et skridt videre og medtager alle dyregrupper, som er invasive i de nordiske farvande.

- Den nye identifikationsnøgle gør det nemt for alle, både forskere og almindelige borgere, at få identificeret en fremmed marin dyreart præcist. Netop observationen af invasive arter er ofte afhængig af, at almindelige mennesker rapporterer deres fund, og derfor har det været vigtigt for os, at den nye nøgle er nem at bruge, siger dr. scient. Kathe R. Jensen fra Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Udkonkurrerer hjemmehørende arter

Identifikationsnøglen omfatter de fremmede marine hvirvelløse dyr og fisk, der i øjeblikket kendes i de nordiske farvande.

Tøffelsnegle sidder i stak på skallen af en
konksnegl. Arten er slæbt ind sammen
med levende østers fra Amerikas østkyst
og har været i Vadehavet og Limfjorden
siden 1930'erne. Foto: Kathe R. Jensen.

- Eftersom naturen er dynamisk, og nye arter fortsætter med at dukke op, er nøglen designet, så vi løbende kan tilføje information om nye arter, der ankommer til regionen. Vi har inkluderet nogle oplysninger om arter, der findes i de tilstødende farvande, og som kan blive de næste fremmede arter, der ankommer til vores region, siger Kathe R. Jensen.

Invasive arter er en af de største trusler mod biodiversiteten på globalt plan, fordi de ofte er mere tolerante over for forurening og iltsvind og derfor kan udkonkurrere hjemmehørende arter eller ændre den økologiske balance på de eksisterende levesteder.

Skibe transporterer hver dag mere end 3.000 arter fra den ene ende af verden til den anden. De fremmede arter følger med i skibes ballastvand eller som begroning på skibsbunde. Danmark forbereder i øjeblikket lovgivning i forbindelse med den internationale ballastvandkonvention.

Bestemmelsesnøglen er blevet til i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet samt eksperter fra de andre nordiske lande. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.