04. juni 2010

Metabolismeforsker modtager stor lægepris

Cellekommunikation

Professor i Molekylær Farmakologi, dr.med. Thue Walther Schwartz fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet, har med årtiers forskning givet os helt ny viden om, hvordan kroppens celler kommunikerer med hinanden ved hjælp af hormoner og andre signal stoffer. Specielt har han udviklet en samlende model for, hvordan receptorerne modtager molekylerne. Disse signaler fungerer på det basale, molekylære plan og kontrollerer derved alt fra synssansen til sult og mæthed.

Professor Thue Walter Schwartz

Viden om mave-tarmkanal 

Med sin internationalt anerkendte viden om især mavetarmkanalens receptorer og hormoner har Thue W. Schwartz medvirket til, at Københavns Universitet i dag er førende i forståelsen af denne gruppe af signalstoffer. Han har medvirket til at udvikle nye, patenterede lægemiddel kandidater, og han er iværksætter af store tværgående forskningsprojekter. På den baggrund modtager han den 21. juni 2010 Kirsten og Freddy Johansens Lægevidenskabelige Forskerpris, KFJ-prisen, på i alt 1,5 millioner kr.

Siden sin studietid har professor, dr. med Thue Schwartz forsket i samspillet mellem kroppens hormoner og cellernes receptorer, dvs. for hvordan kroppens signalsystemer fungerer på det molekylære plan. Især mave-tarmkanalens hormoner har haft prismodtagerens opmærksomhed, hvor han i sin forskerkarriere har bidraget med en række banebrydende opdagelser.

Tidligt i karrieren karakteriserede Thue Schwartz et helt nyt hormon - Pankreatisk Polypeptid - fra bugspytkirtlen og arbejdede bl.a. med, hvordan sådanne peptid hormoner og signal stoffer generelt bliver fremstillet og frisat fra hormon-producerede organer og i centralnervesystemet.  

Vigtige signalantenner for lægemidler

Senere i karrieren har han fokuseret på receptorerne, dvs. de molekyler, der fanger og modtager kroppens signalstoffer. I den forbindelse har han bl.a. opdaget en række nye receptorer for hormoner og kemiske signal stoffer i hjernen.

Det har vist sig, at stort set alle kroppens signalstoffer modtages af én stor samlet familie af receptorer, de såkaldte 7TM receptorer. Og op gennem 90'erne karakteriserede Thue Schwartz det molekylære grundlag for, hvordan hormoner og lægemidler kan aktivere eller blokere disse receptorer.

Dette arbejde første til etableringen af en samlende model for aktiverings-mekanismen for 7TM receptorer, der udgør den største familie af proteiner i det humane genom, og som kontrollerer alt fra synssansen til sult og mæthed. Thue Schwartzs arbejde har bl.a. dannet basis for, hvordan man i dag er i stand til at udvikle nye lægemidler med specielle, fordelagtige egenskaber indenfor en lang række sygdomme.

Leder tværfaktultært projekt om livsstilssygdomme

I 2008 samlede Thue Schwartz en lang række forskere på tværs af hele Københavns Universitet, der med en UNIK-bevilling på 120 mio. kr. fra Videnskabsministeriet nu arbejder med et helt nyt, bredt og tværfagligt koncept på at forebygge og behandle livsstilssygdomme, som fedme, type-2-diabetes og hjertekarsygdomme.

Med sin unikke viden om receptorer er Thue Schwartz senest blevet tilknyttet som forskningsleder ved det nye Center for Basalforskning i Metabolisme ved Københavns Universitet.

Thue Schwartz har siddet i en række bestyrelser for biotekfirmaer, og biotek-investeringsfonde og grundlagde i 2000 biotekvirksomheden 7TM Pharma A/S, der på basis af hans viden om receptorernes struktur og funktion udvikler lægemidler til behandling af fedme og metaboliske sygdomme. Han har gennem årene modtaget et utal af priser for sit videnskabelige virke, bl.a. Jahre prisen (Oslo, 90), The Viktor Mutt Gold Medal (Santa Barbara, 94), Lundbeckfondens Forskningspris (98) samt Novo Nordisk Prisen (01).
Han blev i 1994 indvalgt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Om prisen 

Kirsten og Freddy Johansens Fond blev stiftet i 2004, og den uddeler hvert år priser indenfor håndværk, kunst, uddannelse og forskning. Med forskerprisen ønsker fondet at styrke sundhedsvidenskaberne i Danmark, og prisen bliver tildelt en forsker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, som over en årrække har gjort sig særligt fortjent ved på højeste internationale niveau at præge sit forskningsfelt.